Ontwerpwedstrijden - Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid. Oproep voor het verduurzamen van iconische stadskerken
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid. Oproep voor het verduurzamen van iconische stadskerken

De Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) schrijven en prijsvraag uit om tot concrete oplossingen voor de verduurzaming van iconische stadskerken te komen en tegelijkertijd de maatschappelijke meerwaarde en duurzaamheid van erfgoed aan de hand van ontwerpkracht extra onder de aandacht te brengen. De Rijksbouwmeester en de RCE trekken bij deze prijsvraag samen op met negen iconische stadskerken.
Deelname staat open voor teams van professionals uit de ontwerpdiscipline, de duurzaamheid- en de erfgoedexpertise.
Op basis van portfolio en motivatie selecteert de jury maximaal negen teams (maximaal drie per ontwerpthema) die worden uitgenodigd voor deelname aan de prijsvraag.
De negen geselecteerde teams worden uitgenodigd voor deelname aan de prijsvraag, waarin aan hen gevraagd wordt om een visie op de opgave in te dienen. De uitschrijvers stellen een tegemoetkoming in de kosten van € 2.000 excl. btw ter beschikking aan elk van de maximaal negen deelnemende teams aan de visiefase. De jury selecteert vervolgens maximaal drie teams (één team per ontwerpthema).
De drie daartoe uitgenodigde teams worden uitgenodigd om hun visie uit te werken tot een schetsontwerp. De uitschrijvers stellen een tegemoetkoming in de kosten van € 35.000 excl. btw ter beschikking aan elk van de maximaal drie deelnemende teams aan de ontwerpfase, mits een geldige inzending is gedaan.
De prijsvraag wordt afgerond met een openbare bijeenkomst waarbij de deelnemers hun ontwerp presenteren aan de jury, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de deelnemende kerken en publiek. De jury zal daarbij aanbevelingen formuleren met als doel de kansen voor uitwerking in het vervolg te versterken. Daarbij zal de jury stilstaan bij de vraag hoe de ontwerpen kunnen bijdragen aan vraagstukken voor andere deelnemende kerken en het duurzaamheidsvraagstuk van monumentale (kerk)gebouwen in het algemeen.

Resultaat

De volgende teams zijn uitgenodigd om hun visie uit te werken:

  • COUP, Buro Belén, De Groene Grachten i.s.m. Hylkema Erfgoed en Bartenbach
  • ABT en Obscura i.s.m. Lesia Topolnyk
  • Braaksma en Roos Architecten B.V., Inside Outside, Antea Group B.V. i.s.m. Johanna van Doorn Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.