Ontwerpwedstrijden - Ontwerpwedstrijd Leembos Hooge Beek
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpwedstrijd Leembos Hooge Beek

ARK Natuurontwikkeling schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van de herinrichting van Leembos Hooge Beek. Deelname staat open voor teams.
Op basis van een ontwerp, inrichtingskosten en beheerplan wijst de vakjury een winnaar aan. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 10.000 inc BTW. De uitschrijver is voornemens het winnend ontwerp uit te voeren. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 14.000 inc BTW.

Resultaat

De jury heeft de inzending Waterwoud van Bureau van Nierop als winnaar aangewezen. (bron: Probos)

Opdrachtgever
ARK Natuurontwikkeling

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.