Ontwerpwedstrijden - De Zak
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

De Zak

De BNA-kring Zeeland schrijft samen met NVOB-Zeeland een openbare projectprijsvraag uit met de vraag om een nieuwe visie op uitbreiding van kleine dorpen en kernen, rekening houdend met de landschappelijke waarden in het Zeeuwse landschap. De gemeente Borsele heeft het terrein voor de tweede fase van het plan Strobbelhoek in Ovezande beschikbaar gesteld om het winnend ontwerp uit voeren.

Resultaat
Winnaar: stedenbouwkundig plan Bloesem van Alexander Pastoors en Wim Kooiman (Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten). In 2000 leidden uitvoeringsproblemen tot ontbinding van de aangegane overeenkomst met de betrokken projectontwikkelaar. De raad besloot tot een nieuw inrichtingsplan voor de locatie van Bloesem; de gemeente zal de locatie zelf exploiteren.

Opdrachtgever
BNA Kring Zeeland
NVOB Zeeland

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.