Ontwerpwedstrijden - Baljuwplein
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Baljuwplein

RAP Architectuurplatform schrijft i.s.m. Gemeente Katwijk en Gemeente Leiden een openbare ideeënprijsvraag uit onder architecten en architectuurstudenten in Zuid-Holland of Kennemerland, met de vraag om een nieuwe invulling aan het Baljuwplein in zijn geheel, met de nadruk op vervangende bebouwing van het postkantoor. 

Resultaat 

  • 1e prijs: Hofplein, Ilse Castermans, Mirjam van Hasselt & Patrick Meyers (CIMKA)
  • Aanmoedigingsprijs: Pueblo, Marc Jan Boerman
  • Publieksprijs: Steffan Haver
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.