Ontwerpwedstrijden - Avontuurlijk wonen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Avontuurlijk wonen

Gemeente Zwolle, Bedrijfsbureau Stadshagen, schrijft een openbare projectprijsvraag uit met de vraag om een voorstel voor de basiswoning vanuit het vertrekpunt van 'avontuurlijk wonen', en vanuit maximaal drie verschillende fictieve opdrachtgevers, die ieder een afwijkend programma van eisen hebben. Hun woning moest als een afgeleide van de basiswoning gerealiseerd kunnen worden. Tevens wordt gevraagd om een verkavelingschets met een voorstel voor de differentiatie in kavelgrootte, de mate van clustering van woningen en de mogelijke parkeeroplossing.  

Resultaat   
Winnaars: LEGO-woning, Agnes Ossoinig, Erik Karssing & Pascal Biemolt (BDG Architekten Ingenieurs). Aan hen wordt opdracht verstrekt voor verdere ontwikkeling van Stadshagen in samenwerking met de gemeente en Bemog.

 

Opdrachtgever
Gemeente Zwolle

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.