Ontwerpwedstrijden - Vinexlocatie Oosterheem
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Vinexlocatie Oosterheem

Gemeente Zoetermeer schrijft een prijsvraag uit met de vraag om een voorstel voor de aanpak van het stedenbouwkundig ontwerp voor het tweede deelplan van de nieuwe wijk Oosterheem. Het voorstel moet worden gebaseerd op het programma voor het tweede deelplan. 

Resultaat   
Aan Vasco da Silva (Architectenmaatschap Vasco da Silva), winnaar van de prijsvraag, is door Ontwikkelingsmaatschappij Beagle Vastgoed opdracht verstrekt om zijn plan verder te optimaliseren en realiseren.
Een eervolle vermelding is verstrekt aan Joris van Hoytema (bbvh Architecten en stedenbouwkundigen). 

Opdrachtgever
Gemeente Zoetermeer

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.