Ontwerpwedstrijden - Zeeland vakantieland
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Zeeland vakantieland

Stichting het Zeeuwse Gezicht schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder leden van BNA, BNS en NVTL en studenten, met de vraag om een ontwerp voor een kleinschalige verblijf- en recreatiemogelijkheid die aantrekkelijk is voor de toerist en Zeeland.

Resultaat   
1e prijs: Underground Picnic, J. de Haan en M. Fierloos.

Opdrachtgever
Stichting Het Zeeuwse Gezicht


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.