Ontwerpwedstrijden - Wederopbouw van de wijk
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Wederopbouw van de wijk

BNA regio Noord i.s.m. gemeente Leeuwarden schrijven een openbare ideeënprijsvraag uit met de vraag om ideeën voor het stimuleren van de discussie over de ruimtelijke opgave in de herstructurering van de naoorlogse woonwijken en het genereren van concrete en inspirerende ruimtelijke oplossingen; locatie Ee-oevers te Leeuwarden

Resultaat 

  • 1e prijs, categorie architectuur: Room With A View, Architectenbureau Paul Verhey, Amsterdam
  • gedeelde 2e prijs, categorie stedenbouw: Q.E.E.D., Micha de Haas en Philip Breedveld;
  • gedeelde 2e prijs, categorie stedenbouw: Van groen tot stad, DAAD Architecten, Borger en Architectenbureau Scheffer; 
  • gedeelde 2e prijs, categorie stedenbouw:Verdamping, CH & Partners
Opdrachtgever
BNA Kring Noord
Gemeente Leeuwarden

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.