Ontwerpwedstrijden - Woningbouw op de locaties zijkanaal I en satellietschool
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Woningbouw op de locaties zijkanaal I en satellietschool

Woningbedrijf Amsterdam schrijft i.s.m. Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord een meervoudige opdracht uit onder Gert-Jan Doelman, Martijn Honselaar en Sander Leistra, Albert Luijk, en Floor Moormann met de vraag om het ontwerpen van woningen in zowel de sociale huur, als de middeldure en dure marktsector, uitgewerkt tot op V.O. niveau, volgens het in het Concept SPvE vermelde programma. De ontwerpen dienen een overtuigende verbetering op te leveren van de thans waar te nemen ruimtelijke -en beeldkwaliteiten van de locaties. 

Resultaat   
Winnaar: Martijn Honselaar (Ontwerplab) i.s.m. Sander Leistra. Aan hen werd de Woningbedrijfwimpel uitgereikt.

Opdrachtgever
Ymere
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.