Ontwerpwedstrijden - Mens & milieubewust transformeren van kantoren en scholen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Mens & milieubewust transformeren van kantoren en scholen

Stichting Viba-Prijs schrijft een openbare ideeënprijsvraag uit onder ontwerpers, evt. in samenwerking met adviseurs of vastgoedontwikkelaars, met de vraag om het ontwikkelen van oplossingen voor milieubewuste herbestemming van een scholencomplex in Amsterdam. 

Resultaat

  • 1e prijs: Marco Henssen (M3H Architectuur Amsterdam)
  • 2e prijs: Heren 5 architecten, woningstichting Patrimonium en W/E-adviseurs
  • 3e prijs: Ron Kuijstermans & Aerlant Cloin
Opdrachtgever
Stichting Viba-prijs


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.