Ontwerpwedstrijden - Herinrichting Markt
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Herinrichting Markt

Gemeente Oosterhout schrijft een prijsvraag uit met de vraag om een voorlopig ontwerp voor het gebied Markt binnen de primaire begrenzing. 
Aan de architect die wordt geselecteerd wordt gevraagd om het uitwerken en realiseren van het plan in een turn-key constructie, en om het opstellen van een visie voor het secundaire gebied. Deze visie moet aangeven hoe het secundaire gebied in de toekomst moet worden ontwikkeld in aansluiting op en als gevolg van het ontwerp voor de Markt. Van degene met wie uiteindelijk een realiseringsovereenkomst wordt gesloten, wordt een bankgarantie verlangd van 10% van de gemeentelijke bijdrage. 

Resultaat
De jury selecteerde drie plannen: Hofmarkt, VHP; Peper en Zout, MTD, Buys & van der Vliet Landschapsarchitecten. i.s.m. Schapers & Zn, en Vluchtheuvel van Pepijn Nolet & Marjan van Herpen. Deze plannen werden voorgelegd aan de bevolking van Oosterhout, die een voorkeur uitsprak voor het plan Vluchtheuvel, Nolet van Herpen Ontwerpen. De gemeenteraad heeft deze architect de vervolgopdracht verstrekt.

Opdrachtgever
Gemeente Oosterhout

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.