Ontwerpwedstrijden - Amfibisch wonen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Amfibisch wonen

Provincie Zuid-Holland schrijft i.s.m. Kunstgebouw, stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland een openbare ideeënprijsvraag met de vraag om inspirerende ideeën over wonen en werken met water, bij wijze van spreken van deltaontwikkelingen tot en met innovatieve technieken, van drijvende afvalcontainers tot waterlandschappen en van amfibische speeltuinen tot vervoersoplossingen. Ook kan de inzender zijn eigen (onbevredigende) situatie als uitgangspunt nemen, langgekoesterde dromen realiseren of zelf gevonden oplossingen voor waterproblemen wereldkundig maken. 

Resultaat   

  • 1e prijs categorie landschap en stedenbouw: Filter: Haven, Landscape projects
  • 2e prijs categorie landschap en stedenbouw: Drift Dynamic, Future Lifestyle Innovators
  • Eervolle vermelding categorie landschap en stedenbouw: WoBiCo, André Houtman
  • 1e prijs categorie architectuur: Wetland, MG architecten
  • 2e prijs categorie architectuur: Flux, SEM-TEX
  • Eervolle vermelding categorie architectuur: Floating Flop, Kyushu Institute of Design
  • 3 gelijke prijzen categorie amateurs: Tuinieren in de uiterwaarden, Martijn Schoots (tevens winnaar van de Willem Bos Bokaal); Recycled New Babylon, Patrick Coleman; Fields of Absorption, Diana Store,
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.