Ontwerpwedstrijden - SESAM

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

SESAM

Maximale markttransparantie bij architectuuropdrachten
Met SESAM zet Architectuur Lokaal een nieuwe stap in het streven om verder bij te dragen aan de nodige markttransparantie in de architectuur. SESAM stelt de database van het Steunpunt open voor iedereen. SESAM reikt gegevens aan voor professioneel opdrachtgeverschap, marktpartijen, politieke besluitvorming, beleidsontwikkeling en (ontwerpend) onderzoek en kan worden ingezet bij de oriëntatie op nieuwe procedures en opdrachten. SESAM bevat alle procedures voor architectendiensten, prijsvragen, ontwikkelcompetities en werken met een volledige ontwerpopdracht in Nederland vanaf 2005 en wordt dagelijks bijgewerkt met de nieuwe gegevens.

Naar SESAM

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.