Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Evaluatie Aanbestedingswet 2012: Online enquête

21 oktober 2014, Ministerie van Economische Zaken - Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft opdracht gegeven om de Aanbestedingswet 2012 te evalueren. Uw mening is hierbij van grote waarde. Het ministerie nodigt u daarom uit om deel te nemen aan het onderzoek door een korte online enquête in te vullen. Met deze enquête wil het ministerie inzicht krijgen in de ervaringen van aanbestedende diensten met de Aanbestedingswet.
Lees meer

‘Klager voelt zich niet gehoord’

14 oktober 2014, Cobouw - Met de huidige capaciteit zou de Commissie van Aanbestedsingsexperts wel eens ten onder kunnen gaan aan het eigen succes, waarschuwt Joop Janssen van het klachtenloket. Opdrachtgevers en aannemers kunnen zelf ook bijdragen aan een beter klimaat, voegt hij er onmiddellijk aan toe.
Lees meer

Tenderklachten stapelen zich op

14 oktober 2014, Cobouw - Klachten over aanbestedingen dreigen op een hoge stapel te belanden. Daarvoor waarschuwt de commissie die minister Kamp in 2013 installeerde om aanbestedingen ordentelijk te laten verlopen.
Lees meer

Francine Houben en Jeroen van Schooten bij 5e EU Aanbestedingendag

06 oktober 2014 - Het fenomeen aanbesteden staat garant voor verhitte discussies in de architectuursector. Nog altijd worden deelnemers in dit soort procedures regelmatig geconfronteerd met buitensporige eisen, disproportionele inspanningen en oplopende deelnamekosten. De 5e EU Aanbestedingendag gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en internationalisering. Architectuur Lokaal presenteert twee nieuwe digitale instrumenten KOMPAS light Ontwikkelcompetities en KOMPAS naar Duurzaamheid.
Lees meer

Overheid treedt terug, onderwijs aan zet

02 oktober 2014 - In het derde kwartaal van 2014 loopt het aantal aanbestedingen van architectuuropdrachten ten opzichte van het derde kwartaal 2013 fors terug. Hiernaast is het aantal ontwerpwedstrijden licht gedaald. De opdrachten van onderwijsinstellingen nemen spectaculair toe (van 6% in 2013 naar 22% in 2014). Het aandeel geïntegreerde contracten stabiliseert op 56% van het totaal aantal geregistreerde aanbestedingen van architectuuropdrachten.
Lees meer

Hitte in de delta: publiek opdrachtgeverschap in een veranderend klimaat

25 september 2014 - Hitte in de delta: Dit jaar vindt de nationale manifestatie over publiek opdrachtgeverschap voor nieuwe gemeentebestuurders plaats op vrijdag 28 november 2014. Zowel letterlijk als figuurlijk hangen er grote veranderingen in de lucht. Hoe gaan wethouders om met opgaven die het rijk decentraliseert naar de gemeenten, met initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen van onderop, met ruimtelijke kwaliteit en met klimaatactief bouwen? Om welke opgaven gaat het eigenlijk? En wie gaat wat betalen?
Lees meer

Rijkswaterstaat stelt beleid selectie aanbestedingen (tijdelijk) bij

04 september 2014, Rijkswaterstaat - De laatste tijd ontvangt Rijkswaterstaat steeds meer signalen dat het draagvlak bij de markt voor selectie bij aanbestedingen door middel van ranken en loten minder wordt. Hierover is Rijkswaterstaat in gesprek gegaan met marktpartijen. Dit heeft tot het besluit geleid dat er voorlopig geen gebruik meer gemaakt wordt van ranken en loten in de selectiefase bij een concurrentiegerichte dialoog en bij de aanbesteding met selectie van prestatiecontracten voor onderhoud.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2014, Stichting Architectuur Lokaal.