Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Raadsverkiezingen van invloed op aanbestedingen architectuur

08 juli 2014 - Tweede kwartaalbericht 2014. In het tweede kwartaal 2014 hebben gemeenten minder architectuuropdrachten aanbesteed, procedures stilgezet of zelfs afgeblazen. Hiernaast zetten gemeenten in toenemende mate incidentele adviseurs in bij de aanbestedingsprocedures, ten koste van gevestigde adviesbureaus. Het aantal aanbestedingen blijft echter gelijk door een toename van opdrachten van het rijk en van onderwijsinstellingen.
Lees meer

Reisgids DBFM(O) voor decentrale overheden

16 juni 2014, PPSsupport - PPSsupport, Rebel, OPPS, Van Doorne, Tenman, Allen &Overy LLP en KPMG Corporate Finance hebben gezamenlijk een reisgids DBFM(O) opgesteld. De gids toont hoe potentiële obstakels op het financiële, juridische, technische en procesmatige vlak zijn te vermijden. En bevat tips uit de praktijk die kunnen leiden tot succesvolle projecten.
Lees meer

Aanbesteden in Nederland: 1 jaar aanbesteden met de Aanbestedingswet

10 juni 2014, PIANOo - Op basis van gegevens uit TenderNed schetst PIANOo een globaal beeld van 1 jaar aanbesteden met de Aanbestedingswet.
Lees meer

Trends aanbesteden architectuur 2009-2013

03 april 2014 - Geïntegreerde contracten verdubbeld, architectendiensten gehalveerd: dat is een van de belangrijkste conclusies van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden in het rapport 'Trends Aanbesteden van Architectuuropdrachten in Nederland 2009-2013'. In de afgelopen vijf jaar heeft driekwart van de gemeenten geen of slechts één architectuuropdracht aanbesteed. Het rapport, dat vandaag is gepubliceerd, laat duidelijk zien dat incidentele, onervaren adviseurs een groeiend probleem zijn.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2014, Stichting Architectuur Lokaal.