2000 www.Snelweghuis.nl, Ministerie van VenW

Opdrachtgever Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
Partners Geen
Opgave Ontwerp woningbouw aan/op snelwegen
Doel Ontwerpend onderzoek in het kader van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst
Procedure Internationale openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 (Traditionele prijsvraag)
Uitschrijfdatum 14 september 2000
Resultaat Juli 2001
Doorlooptijd 10 maanden
Deelnemers Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten + studenten uit deze vakgebieden, woonachtig in de Europese Unie
Inzendingen 1e ronde: 82 inzendingen
1e ronde Ontwerp
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen € 65.000 ex btw totaal prijzengeld
Winnaars 1e prijs: AUTO REVERSE, Mark Groen, Estelle Batist, Delft NL,€ 18.500
2e prijs: E30A2, Ana Belén Franco, Carlos Lapresta, Fernando Rodríguez, Berlijn D, € 12.000
2e prijs: BERMTOERISME, Van Dolderen Van der Prijt architecten, Amsterdam NL, € 12.000
3e prijs: ?-TYP, Rients Dijkstra MAXWAN, Rotterdam NL, € 7.500
3e prijs: 183035, Will Cousins, Matt Cousins, Gianluca Villa, Londen UK, Londen, UK € 7.500
3e prijs: A10, F. Op ten Berg, Amsterdam NL, € 7.500.
3 eervolle vermeldingen en 3 nominaties
Jury Jo Coenen, Rijksbouwmeester, voorzitter,
Francine Houben, Mecanoo,
Jan Brouwer, architect,
Tracy Metz, architectuurcriticus,
Dirk Sijmons, landschapsarchitect,
Gar Hendriks, marktpartij,
Luc Deleu, kunstenaar (België)
Secretaris Bouwdienst RWS, Gerard van Slooten, leider pilot Snelweghuis
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen (reglement, coördinatie), Astrid Aarsen
Organisatie m.m.v. Rijksgebouwendienst, Ministerie VROM en S@M stedebouw architectuurmanagement
Participatie Bijzonder aan de prijsvraag was dat de informatievoorziening via het internet (‘de digitale snelweg’) verliep, wat in 2001 nog helemaal niet gewoon was. Hiervoor was gekozen vanwege het innovatieve karakter van de pilot ‘snelweghuis’ van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst, waarvan ook innovatieve werkwijzen deel uitmaakten.
Publicatie.
Vervolg N.v.t.
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement
Publicatie Het Snelweghuis / The Motorway House. Living in the fast lane, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2002

 

(1) AUTO REVERSE, (2) E30A2, (3) BERMTOERISME, (4) ?-TYP,(5) 183035, (6) A10