2003 Wonen op niveau Roombeek, gemeente Enschede, Projectbureau Wederopbouw Roombeek

Opdrachtgever Gemeente Enschede, Projectbureau Wederopbouw Roombeek
Partners Geen
Opgave Het leveren van een ontwerp(idee) voor een kwalitatief hoogwaardig grondgebonden woonhuis op een vrije kavel uitvoerbaar in baksteen. De woning dient in aaneengesloten bebouwing met andere woningen te kunnen worden gerealiseerd
Doel Ontwerpend onderzoek t.b.v. de mogelijkheden van particulier opdrachtgeverschap, het waarmaken stedenbouwkundige ambities, het zoeken naar nieuwe ontwerpconcepten voor aaneengesloten woonhuizen, het bijdragen aan wederopbouw Roombeek na de vuurwerkramp, het bieden van kansen aan jonge ontwerpers en het bieden van ideeën en handvatten aan andere gemeenten
Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 (Traditionele prijsvraag)
Uitschrijfdatum 1 oktober 2003
Resultaat 28 februari 2004
Doorlooptijd 10,5 maanden
Deelnemers Architecten tot 40 jaar uit NL en Vlaanderen
Inzendingen 1e ronde: 167 inzendingen
1e ronde Ontwerp
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen Maximaal € 42.750 ex btw totaal prijzengeld voor max. 10 gelijke winnaars
Winnaars 8 winnaars:
ENR, Ester Stuyck, Turnhout, België, € 5.000
ENSUITE, Jan Dittmar, Amsterdam € 4.275
espresso, Roland van Bussel, Maastricht € 4.275
Domus, Sylvie Smeets, Beek € 4.275
Nabuurhuis, Samen-Wonen, Brian Scott en Thomas Alexander, Den Haag € 4.275
R4500, Ralph Janssen, Sint Oedenrode € 4.275
Vlinder, Ralf Pasel, Rotterdam € 4.275
2-in-1, Marc Prosman, Jasper Suasso de Lima de Prado en Jorrit Houert, Amsterdam, € 5.000.
20 eervolle vermeldingen
Jury Jan Mans, burgemeester gemeente Enschede (voorzitter, stemrecht),
Pi de Bruijn, ArchitektenCie, supervisor Roombeek,
Ben Coelman, Nationale Reisopera, toekomstig bewoner Roombeek,
Jurjen van der Meer, De Zwarte Hond (v.h.. Karelse Van der Meer Architecten); Edwin Smits, projectleider Projectbureau Wederopbouw Roombeek,
Peter Timmerman, stafmedewerker Studium Generale Universiteit Twente,
Jeanine Wubbels, kunstenaar, terugkeerder Roombeek / Platform Wederopbouw
Secretaris Projectbureau Wederopbouw Roombeek, projectleider Lonnekerspoorlaan, Hans Laumanns.
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Indira van ’t Klooster, Janneke van der Poel, Saskia Voest
Participatie Tentoonstelling februari 2004 in een tent naast het Informatiecentrum Roombeek i.s.m. Architectuurcentrum Twente + publicatie
Vervolg Wanneer kavelkopers een winnend ontwerp willen laten uitwerken wordt de inzending als eerste ontwerp geacht te zijn gehonoreerd met het prijzengeld; wanneer de uitwerking een niet-winnend ontwerp wil uitwerken vergoedt de uitschrijver de ontwerper voor het eerste ontwerp alsnog € 4.275 ex btw. Er worden uiteindelijk 400 kavels verkocht aan ‘zelfbouwers’. Alle woningen aan de Lonnekerspoorlaan vormen één geheel.
Of ontwerpen uit de prijsvraag zijn uitgewerkt dan wel gerealiseerd is niet bekend.
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement + juryrapport
Publicatie Ideeënboek Wonen op niveau, Projectbureau Wederopbouw, april 2004

Boven vlnr: ENR, ENSUITE, espresso; midden v.l.n.r. Domus, Nabuurhuis, Samen-Wonen, R4500, Vlinder,
onder: 2-in-1