2003-2004 – Wonen op niveau Roombeek, gemeente Enschede, Projectbureau Wederopbouw Roombeek

Opdrachtgever
Gemeente Enschede, Projectbureau Wederopbouw Roombeek
Partners
Geen
Doel
Ontwerpend onderzoek t.b.v. de mogelijkheden van particulier opdrachtgeverschap, het waarmaken stedenbouwkundige ambities, het zoeken naar nieuwe ontwerpconcepten voor aaneengesloten woonhuizen, het bijdragen aan wederopbouw Roombeek na de vuurwerkramp, het bieden van kansen aan jonge ontwerpers en het bieden van ideeën en handvatten aan andere gemeenten
Opgave
Het leveren van een ontwerp(idee) voor een kwalitatief hoogwaardig grondgebonden woonhuis op een vrije kavel uitvoerbaar in baksteen. De woning dient in aaneengesloten bebouwing met andere woningen te kunnen worden gerealiseerd
Procedure
Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten
1e ronde ontwerp, 2e ronde n.v.t.
Doorlooptijd
0,5 maanden, uitschrijfdatum 1 oktober 2003, resultaat 28 februari 2004
Deelnemers
Architecten tot 40 jaar uit Nederland en Vlaanderen
Inzendingen
167 inzendingen
Vergoedingen
Maximaal beschikbaar € 42.750 ex btw totaal prijzengeld voor 10 gelijke winnaars
Gerealiseerd: twee 1e prijzen ad € 5.000, zes 2e prijzen ad € 4.275
Winnende plannen
‘ENR’, Ester Stuyck
‘2-in-1’, Marc Prosman, Jasper Suasso de Lima de Prado en Jorrit Houert
Andere plannen
ENSUITE’, Jan Dittmar
‘espresso, Roland van Bussel
‘Domus’, Sylvie Smeets
‘Nabuurhuis, Samen-Wonen’, Brian Scott en Thomas Alexander
‘R4500’, Ralph Janssen
‘Vlinder’, Ralf Pasel
20 eervolle vermeldingen
Jury
Jan Mans, burgemeester gemeente Enschede (voorzitter, stemrecht)
Pi de Bruijn, ArchitektenCie, supervisor Roombeek
Ben Coelman, Nationale Reisopera, toekomstig bewoner Roombeek
Jurjen van der Meer, De Zwarte Hond (v.h.. Karelse Van der Meer Architecten)
Edwin Smits, projectleider Projectbureau Wederopbouw Roombeek
Peter Timmerman, stafmedewerker Studium Generale Universiteit Twente
Jeanine Wubbels, kunstenaar, terugkeerder Roombeek / Platform Wederopbouw
Secretaris
Projectbureau Wederopbouw Roombeek, Hans Laumanns, projectleider Lonnekerspoorlaan, i.s.m. Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, m.m.v. Indira van ’t Klooster, Janneke van der Poel, Saskia Voest
Participatie
Tentoonstelling februari 2004 in een tent naast het Informatiecentrum Roombeek i.s.m. Architectuurcentrum Twente
Publicatie Ideeënboek Wonen op niveau, Projectbureau Wederopbouw, april 2004
Vervolg
Wanneer kavelkopers een winnend ontwerp willen laten uitwerken wordt de inzending als eerste ontwerp geacht te zijn gehonoreerd met het prijzengeld; wanneer de uitwerking een niet-winnend ontwerp wil uitwerken vergoedt de uitschrijver de ontwerper voor het eerste ontwerp alsnog € 4.275 ex btw. Er worden uiteindelijk 400 kavels verkocht aan ‘zelfbouwers’. Alle woningen aan de Lonnekerspoorlaan vormen één geheel.
Of ontwerpen uit de prijsvraag zijn uitgewerkt dan wel gerealiseerd is niet bekend.
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 23 december 2022

Roombeek, mei 2003

Boven v..l.n.t.: ENR, ENSUITE, espresso; midden Domus, Nabuurhuis, Samen-Wonen, R4500, Vlinder, onder: 2-in-1