2006 – Ruimte voor kinderen, Waarborgfonds Kinderopvang

Opdrachtgever
Waarborgfonds Kinderopvang
Partners
Geen
Doel
Ontwerpend onderzoek m.b.t. vertaling van huidige inzichten over gebruik en exploitatie van accommodaties in kennis over (nieuwe) mogelijkheden om kindercentra te (ver)bouwen en in te richten
Opgave
Ontwerp voor een accommodatie voor 88 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met alle bijbehorende functies
Procedure
Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten
1e ronde: ontwerp, 2e: ronde n.v.t.
Doorlooptijd
5 maanden, uitschrijfdatum 18 mei 2006, resultaat 6 oktober 2006
Deelnemers
Architecten, geregistreerd in het NL Architectenregister
Inzendingen
34 inzendingen
Vergoedingen
€ 15.000 ex btw totaal prijzengeld, geen 1e prijs uitgereikt; twee 2e prijzen ad € 7.500
Winnend plan
Geen
Andere plannen
2e prijs: ‘Speelkamer’, Johan de Wachter Architecten (Johan de Wachter, Ana Ruiz, Joana Sancho Torres en Marieke van Hensbergen)
2e prijs: ‘De Sjop’, WTS Architecten (Don F. Monfils, Bas Talens, Jana Geschiere Vlasova en Elly Brand) en Karlijn Toebast)
Jury
Umberto Barbieri, hoogleraar TU Delft (voorzitter)
Charlotte ten Dijke, TANGRAM Architecten
Gjalt Jellesma, voorzitter Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOinK
Ine van Liempd, directeur AKTA adviesbureau voor ruimtegebruik
Marlies Rohmer, Marlies Rohmer Architecten
Leo Versteijlen, directeur Kristal
i.a.v. John Ringens, directeur Waarborgfonds Kinderopvang
Secretaris
Architectuur Lokaal, Indira van ’t Klooster m.m.v. Cilly Jansen, Janneke van der Poel
Participatie
Publicatie ‘Ruimte voor Kinderen’, Waarborgfonds Kinderopvang, 2006
Tentoonstelling, kennisevenement ‘Ruimte voor kinderen’
Vervolg
Geen
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 23 decemberr 2022

Speelkamer

De Sjop

Reglement, publicatie met inzendingen en juryrapport
https://arch-lokaal.nl/ruimte-voor-kinderen/