2008-2009 – Uitbreiding Hollandse Brug, Ministerie Verkeer en Waterstaat

Opdrachtgever
Minister van Verkeer en Waterstaat
Partners
Rijkswaterstaat
Doel
Realisatie uitbreiding Hollandse Brug
Opgave
Ontwerp uitbreiding Hollandse Brug ihkv. kabinetsbesluit uitbreiding wegcapaciteit Schiphol-Amsterdam-Almere + verbreding A6
Procedure
Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten
1e ronde: ontwerp, 2e ronde: n.v.t.
Doorlooptijd
4,5 maanden, uitschrijfdatum 1 september 2008, resultaat 19 januari 2009
Deelnemers
Interdisciplinaire teams met tenminste een architect
Inzendingen
72 inzendingen
Vergoedingen
Nader overeen te komen voorwaarden MVO in vervolgtraject
Winnende plannen
‘AAAA’: Achterbosch Architectuur, Leeuwarden
‘Caterpillar’, Hans van Heeswijk architecten, Amsterdam
‘Dubbel NL’, Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn, Rotterdam
3 eervolle vermeldingen
Jury
Leo Wagemans, hoogleraar civiele techniek (voorzitter)
Jan Brouwer, architect
Fred Delpeut, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat IJsselmeergebied
Adri Duivesteijn, wethouder Almere
Berdie Olthof, Feddes Olthof Landschapsarchitecten bv
Marina de Vries, criticus beeldende kunst en architectuur
Frans van Vugt, wethouder Naarden
Secretaris
Rijkswaterstaat: Jan Kolvoort, i.s.m. Architectuur Lokaal, Dirk Bergvelt, Cilly Jansen, Maaike van Beusekom
Participatie
Tentoonstelling
Vervolg
Uitwerking van hun plannen door de 3 geselecteerde partijen i.o.v. Ministerie VenW
De brug is niet gerealiseerd
Bouwbudget
Investeringskosten geraamd op € 50 miljoen incl. staartkosten, overhead en btw.
Klachten
Geen

Laatste update 23 december 2022

Caterpillar

AAAA

Dubbel NL