2017 – De Egyptische Poort, gemeente Bladel

Opdrachtgever
Gemeente Bladel
Partners
Geen
Doel
Integrale visie en methodiek om de Egyptische Poort langzaam in de tijd te ontwikkelen tot een duurzaam gebied, waarin partijen die betrokken willen zijn daar alle ruimte voor krijgen.
Opgave
Ontwerp van een haalbare ruimtelijke strategie voor organische herontwikkeling van De Egyptische Poort in ontwerpatelier. De scenario’s verschaffen het gebied een uitgesproken identiteit die past bij de gemeente, de regio en haar ruimtelijke, economische, sociale en culturele kenmerken. Voor de hand liggende functies als grootschalige woningbouw of bedrijvigheid of een monotone commerciële ontwikkeling worden niet aangemoedigd.
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen met voorafgaande selectie, 1e ronde ontwerpatelier, 2e ronde n.v.t.
Doorlooptijd
3 maanden, uitschrijfdatum 20 april 2017, resultaat 10 juli 2017
Deelnemers
Startende professionals die een ontwerpopleiding of andere voor de opgave relevante opleiding voltooid of bijna voltooid hebben (architect, landschapsarchitect, designer, stedenbouwkundige, ecoloog, bioloog, kunstenaar, etc.)
Inzendingen
41 aanmeldingen, 5 inzendingen
Vergoedingen
€ 15.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor vijftien deelnemers (drie teams)
Winnende plannen
‘Kempische Poort’, Christopher de Vries, Joey Rademakers, Bart Claassen, Anneke Adegeest
‘De Toren van Bladel’, Juriaan Calis, Michelle Leemkuil, Mike Verdonschot
Andere plannen
‘View master’ Joep Verheijen, Jacqueline Ram, Harry van Gameren, Daan Liebregts
‘Fietspoort’, Nina Aalbers, Lex de Jong, Rolf van der Leeuw, Guus Stappaerts
‘Mijn Bouwbos’, Victor Verhagen, Floris van der Zee, Christel Rampen, Anton Zoetmulder
Jury
Selectiecommissie aanmeldingen:
Bjarne Mastenbroek, SeARCH
Kathleen Van de Werf, BUUR
Wouter Valkenier, Studio Valkenier
Selectie visies:
Gemeenteraad van Bladel
Secretaris
Architectuur Lokaal, Indira van ’t Klooster, m.m.v. Stef Bogaerds
Participatie
Ateliers in samenwerking met de gemeenteraad
Commissievergadering, presentatie BenW scenario gebiedsontwikkeling De Egyptische Poort o.b.v. de twee winnende plannen, 25 februari 2020
Vervolg
Vaststelling vervolgplan door gemeente Bladel in 2020 op basis van twee in het ontwerpatelier ontwikkelde scenario’s; aanstelling supervisor. Zie verder hiernaast, linkje onder Voortgang
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 16 december 2022

(1) Kempische Poort, (2) De Toren van Bladel, (3) View master, (4) Fietspoort, (5) Mijn Bouwbos