2017 De Egyptische Poort, gemeente Bladel

Opdrachtgever Gemeente Bladel
Partners Geen
Opgave Ontwerp van een haalbare ruimtelijke strategie voor organische herontwikkeling van De Egyptische Poort in ontwerpatelier. De scenario’s verschaffen het gebied een uitgesproken identiteit die past bij de gemeente, de regio en haar ruimtelijke, economische, sociale en culturele kenmerken. Voor de hand liggende functies als grootschalige woningbouw of bedrijvigheid of een monotone commerciële ontwikkeling worden niet aangemoedigd.
Doel Integrale visie en methodiek om de Egyptische Poort langzaam in de tijd te ontwikkelen tot een duurzaam gebied, waarin partijen die betrokken willen zijn daar alle ruimte voor krijgen.
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van portfolio)
Uitschrijfdatum 20 april 2017
Resultaat 10 juli 2017
Doorlooptijd 3 maanden
Deelnemers Startende professionals die een ontwerpopleiding of andere voor de opgave relevante opleiding voltooid of bijna voltooid hebben; (architect, landschapsarchitect, designer, stedenbouwkundige, ecoloog, bioloog, kunstenaar, etc.)
Inzendingen 41 aanmeldingen, 15 deelnemers atelier
1e ronde Atelier
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen € 15.000 ex btw totaal t.b.v. 15 gelijke vergoedingen
Winnaar Door gemeenteraad geselecteerde visies:
Kempische Poort, Christopher de Vries, Joey Rademakers, Bart Claassen, Anneke Adegeest
De Toren van Bladel, Juriaan Calis, Michelle Leemkuil, Mike Verdonschot
View master Joep Verheijen, Jacqueline Ram, Harry van Gameren, Daan Liebregts
Fietspoort, Nina Aalbers, Lex de Jong, Rolf van der Leeuw, Guus Stappaerts
Mijn Bouwbos, Victor Verhagen, Floris van der Zee, Christel Rampen, Anton Zoetmulder
Jury Selectiecommissie aanmeldingen:
Bjarne Mastenbroek (SeARCH),
Kathleen Van de Werf (BUUR),
Wouter Valkenier (Studio Valkenier),
Gemeente Bladel.
Selectie scenario’s: gemeenteraad van Bladel
Secretaris Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster, Stef Bogaerds
Participatie Ateliers in samenwerking met de gemeenteraad
Vervolg Vaststelling vervolgplan door gemeente Bladel in 2020 op basis van twee in het ontwerpatelier ontwikkelde scenario’s (De kempische Poort en de Toren van Bladel); aanstelling supervisor
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Procedure
Resultaat + scenarioboek
Vervolg  
Commissievergadering, presentatie scenario gebiedsontwikkeling Egyptische Poort door BenW obv De Kempische Poort en de Toren van Bladel, 25 februari 2020

(1) Kempische Poort, (2) De Toren van Bladel, (3) View master, (4) Fietspoort, (5) Mijn Bouwbos