2018 – AM I Included? AM

Opdrachtgever
AM
Partners
Geen
Doel
Genereren van innovatieve voorbeelden die een nieuw licht werpen op de gedachten achter de inclusieve stad, kennis ontwikkelen, in contact komen met ontwerpende partijen met een visie op de inclusieve stad, die verder kijken dan de bouwopgave alleen, in samenwerking met deze partijen komen tot (ontwerp)voorstellen waarin de kenmerken van de inclusieve stad ontwikkeld worden tot een toepasbare werkmethodiek, die AM daadwerkelijk in de praktijk wil toetsen
Opgave
Gevraagd wordt om een werkmethodiek met haalbare voorstellen voor gebieds- en woonconcepten die een bijdrage leveren aan de inclusieve stad, op basis van een visie op deze stad.
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen, NL en Engelstalig
1e ronde: visie, 2e ronde: selectie o.b.v. presentaties, gevolgd door ontwerpatelier
Doorlooptijd
3,5 maanden, uitschrijfdatum 5 juni 2018, resultaat 25 september 2018
Deelnemers
Iedereen, in teamverband, max 6 deelnemers per team
Inzendingen
1e ronde 52 inzendingen, 2e ronde: 8 presentaties, selectie 4 deelnemers ontwerpatelier
Vergoedingen
€ 4.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor acht presentaties
€ 9.600 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor vier deelnemers ontwerpatelier
Winnend plan
N.v.t.
Andere plannen
‘Inclusive Habitats’, Flavio Martella en Maria Vittoria Tesei
‘COMM”IN”‘, Laurens Boodt
‘BuurtBlok’, Ard Hoksbergen, Ivar van der Zwan, Art Kallen (Workshop Architecten), Emilie Kröner, Bart van Heesch (LOLA) & Ivan Nio
‘wrijven van subculturen’, Camila Pinzon Cortes & Pepijn Verpaalen (URBANOS)
Jury
Hilde Blank, directeur AM Concepts (voorzitter)
Elma van Boxel, landschapsarchitect ZUS
Like Bijlsma, ruimtelijk onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving PBL
Emilie Vlieger, stadmaker / locatiemarketeer en -programmeur Vliegerprojecten
Edwin Oostmeijer, ontwikkelaar Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling bv.
Secretaris
Architectuur Lokaal: Vincent Kompier m.m.v. Cilly Jansen, Margot de Jager
Participatie
N.v.t.
Vervolg
Afzonderlijke ateliers bij AM waarin de voorgestelde werkmethodieken in dialoog met projectontwikkelaars en ontwikkelmanagers van AM werden getest op een specifieke locatie en verder ontwikkeld.
AM sloot de ateliers af met de uitnodiging aan Urbanos om de ontwikkelde werkmethodiek voor de inclusieve stad toe te passen in een concreet AM-project.
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 15 december 2022

Inclusive habitats

COMM’INN

Buurtblok

Wrijven van subculturen