2018 AM I Included? AM

Opdrachtgever AM
Partners Geen
Opgave Gevraagd wordt om een werkmethodiek met haalbare voorstellen voor gebieds-en woonconcepten die een bijdrage leveren aan de inclusieve stad, op basis van een visie op deze stad.
Doel Genereren van innovatieve voorbeelden die een nieuw licht werpen op de gedachten achter de inclusieve stad, kennis ontwikkelen, in contact komen met ontwerpende partijen met een visie op de inclusieve stad, die verder kijken dan de bouwopgave alleen, in samenwerking met deze partijen komen tot (ontwerp)voorstellen waarin de kenmerken van de inclusieve stad ontwikkeld worden tot een toepasbare werkmethodiek, die AM daadwerkelijk in de praktijk wil toetsen
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie); NL en Engelstalig
Uitschrijfdatum 5 juni 2018
Resultaat 25 september 2018
Doorlooptijd 3,5 maanden
Deelnemers Iedereen, in teamverband, max 6 deelnemers per team
Inzendingen 1e ronde: 52 inzendingen, 2e ronde: 8 presentaties
1e ronde Visie
2eronde Presentatie + deelname atelier
Vergoedingen € 4.000 ex btw totaal voor 8 bureaupresentaties; € 9.600 ex btw totaal voor 4 deelnemers atelier
Winnaar Vier deelnemers atelier:Inclusive Habitats, M Flavio Martella en Maria Vittoria Tesei / COMM”IN”, Laurens Boodt /
BuurtBlok, Ard Hoksbergen, Ivar van der Zwan, Art Kallen (Workshop Architecten)
Emilie Kröner, Bart van Heesch (LOLA) & Ivan Nio / wrijven van subculturen, Camila Pinzon Cortes & Pepijn Verpaalen (URBANOS)
Jury Hilde Blank, directeur AM Concepts (voorzitter),
Elma van Boxel, landschapsarchitect ZUS,
Like Bijlsma, ruimtelijk onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving (PBL),
Emilie Vlieger, stadmaker / locatiemarketeer en -programmeur Vliegerprojecten,
Edwin Oostmeijer, ontwikkelaar Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling bv.
Secretaris Architectuur Lokaal: Vincent Kompier, Cilly Jansen, Margot de Jager
Participatie N.v.t.
Vervolg Afzonderlijke ateliers bij AM waarin worden de voorgestelde werkmethodieken in dialoog met projectontwikkelaars en ontwikkelmanagers van AM getest op een specifieke locatie en verder ontwikkeld. Het atelier werd afgesloten met de keuze van Urbanos door AM en nodigde dit bureau uit om de ontwikkelde werkmethodiek toe te passen in een concreet AM-project.
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement en bijlagen
Resultaat prijsvraag
Resultaat vervolg