2018 Brood en Spelen #Noord-Brabant, Rijksbouwmeester

Opdrachtgever Rijksoverheid, vertegenwoordigd door de Rijksbouwmeester
Partners Provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant, Noord-Brabantse Waterschapsbond, Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO, Gemeente Deurne, Ministeries van BZK en LNV, de 22 gemeenten van de Taskforce VAB’s, Wageningen Environmental Research (WUR), Kadaster, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vechtstromen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Opgave Vernieuwende visies op de toekomst van het platteland in de zandgebieden van Zuid-Nederland; meerdere maatschappelijke opgaven in samenhang bezien; langetermijnperspectief voor het platteland en het vertalen van kansrijke ontwikkelingen tot een concreet, radicaal en realiseerbaar projectvoorstel voor een specifieke locatie
Doel Inzetten ontwerpkracht en ondernemerszin om een breed palet aan vernieuwende maatschappelijke toekomstperspectieven voor het platteland concreet vorm te geven; stimuleren nieuwe coalities door bijeenbrengen van partijen uit de verschillende werelden van grondeigenaren, ondernemers en ontwerpers; onderzoeken vele veranderende functies platteland in een samenhangende benadering; bieden van inspiratie door tonen en aanjagen van vernieuwingskracht landelijk gebied; ontwikkelen concrete projecten die voorbeeldwerking hebben voor platteland elders in Nederland; zicht krijgen op mogelijkheden voor radicale vernieuwing platteland, waarbij huidige opgaven en problemen worden ingezet om ruimtelijke innovatie op gang te brengen, die structurele impact heeft.
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie)
Uitschrijfdatum 1 maart 2018
Resultaat 7 februari 2019
Doorlooptijd 11 maanden
Deelnemers Teams bestaande uit tenminste een grondeigenaar en een geregistreerd architect
Inzendingen 1e ronde: 42 inzendingen, 2eronde: 8 inzendingen
1e ronde Visie
2eronde Uitwerking met het oog op vervolg
Vergoedingen € 200.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen 8 winnaars 1e ronde voor uitwerking
Winnaar Winnaars: alle 8 geselecteerden 1e ronde:
Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant, Bas Combee en R. de Visser
Natuurinclusieve Streekboerderijen Slabroek, Frank van Beuningen en Pieter Veen
De Natuurakker, Jos Klessens en Joeri de Bekker
Circulaire boerderij Beers, Marco Smits en Marco Vermeulen
Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf, J.A.J. Braspenning en Ad Schoenmakers
DE WEDERKEER VAN HET PASTORALE LANDSCHAP, Rob van de Langenberg en Niké van Keulen
Productief Peppelland, Frans van Boeckel en Joost van der Waal
SMAAKSTAAT G.J.M. van der Kaa en Eva Pfannes.2 eervolle vermeldingen
Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter),
Berno Strootman, Rijksadviseur Landschap,
Jan Baan, Brabants Landschap,
Iris Bouwers, agrarisch ondernemer, vicevoorzitter CEJA, lid dagelijks bestuur NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt)
Sietske Klooster, ontwerper, initiatiefnemer van De Melksalon promovendus Systemic Change van de TU/e,
Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar Wageningen UR, lid RLI,
Tjacko Sijpkens, Het Familie Varken, Big Developments
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman. Project i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO
Participatie Reizende tentoonstelling na de prijsvraag
Vervolg Verkenning van kansen en mogelijkheden om zoveel mogelijk inzendingen daadwerkelijk te realiseren
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement, juryrapport en inzendingen
Projectwebsite

(1) Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant, (2) Natuurinclusieve Streekboerderijen
Slabroek, (3) De Natuurakker, (4) Circulaire boerderij Beers, (5) Educatie, recreatie en duurzaam wonen
op het boerenerf, (6) DE WEDERKEER VAN HET PASTORALE LANDSCHAP, (7) Productief Peppelland,
(8) SMAAKSTAAT