2018-2019 – Challenge circulaire werklocaties 2050, provincie Noord-Holland

Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland
Partners
Schiphol Area Development Company (SADC) en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)
Doel
Ontwikkelen van kennis en opdoen van inspiratie voor de vraag hoe de werklocatie in 2050 en een succesvolle transitie naar een duurzame circulaire economie eruit zien; onderzoeken van de impact van de circulaire economie en andere ontwikkelingen op werk locaties; vertalen hiervan in inspirerende programma’s, concepten en beelden; formuleren van een strategie om in de toekomst aantrekkelijke en concurrerende werkomgevingen voor bedrijven, klanten en werknemers te ontwikkelen en te beheren; genereren van brede publiciteit over de resultaten, zodat publieke en private partijen hier bij de beleids- en planvorming hun voordeel mee kunnen doen.
Opgave
Ontwikkelen van een visie, strategie en verbeelding van circulaire werklocaties 2050
Procedure
Niet-openbare prijsvraag cf. Kompas Prijsvragen met voorafgaande openbare selectie
1e ronde: ontwerpatelier, 2e ronde n.v.t.
Doorlooptijd
5 maanden, uitschrijfdatum 13 november 2018, resultaat 11 april 2019
Deelnemers
Professionals uit kennisvelden ontwerp, stedenbouwkunde, circulaire economie, mobiliteit, digitalisering en het toekomstige werken (teams en individueel)
Inzendingen
Voorselectie 25 aanmeldingen, ontwerpatelier 3 deelnemers
Vergoedingen
€ 42.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemerd
Winnend plan
N.v.t.
Andere plannen
‘Circulair Atlaspark 2050’, Team Atlaspark: Roy Plevier (HOOPE+PLEVIER Architects), Danny Edwards (Edwards Stadsontwerp), Antonia Sore (EXCEPT integrated sustainability), Rob ten Bok (KG ParkManagement BV)
‘Machinekamer Sloterdijk’, Team Sloterdijken: Stijn Kuipers (KCAP), Tamara Streefland (Metabolic), Reinier van der Vusse (Rebel Group), Nick Juffermans (Goudappel Coffeng)
‘Cooperative corporate regional progress polder on steroids’, Team Beukenhorst: Joost Hagens (Bureau BUITEN), Peter van Assche (bureau SLA), Thijs van Spaandonk (Bright Cooperatie U.A.) Ana Luisa Moura (Vereniging Deltametropool).
Selectiecommissie
Hans Vonk, provincie Noord-Holland (voorzitter)
Reinoud Fleurke, SADC
Inge Sebrechts, SKBN
Maurits de Hoog, stedenbouwkundig hoofdontwerper Ruimte & Duurzaamheid, gemeente Amsterdam
Wim van Lieshout, directeur Waste and Energy STrategies (WEST)
Carlo van de Weijer, hoofd Strategic Area Smart Mobility, TU Eindhoven
Secretaris
Architectuur Lokaal, Vincent Kompier m.m.v. Cilly Jansen, Tanja van Slooten, Tom Prins
Participatie
Symposium Pakhuis De Zwijger, videoverslag en publicatie
Vervolg
N.v.t.
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Circulair Atlaspark 2050

Cooperative corporate regional progress polder on steroids

 Machinekamer Sloterdijk