2019 – Panorama Lokaal, College van Rijksadviseurs

Opdrachtgever
College van Rijksadviseurs
Partners
Ministeries van BZK, IenW, LNV, OCW, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Aedes en Staatsbosbeheer
Doel
Hoofddoelstelling Panorama Nederland: gemeenten, corporaties, (markt)partijen en samenleving stimuleren om op nieuwe manieren samen te werken en condities te scheppen voor ruimtelijke experimenten met maatschappelijke impact; in deze prijsvraag toegesneden op transformatieopgave bestaande Nederlandse woonwijken aan de stadsranden.
Per prijsvraag: aanvullende doelstellingen per locatie. Oplevering prijsvraagreglement per locatie.
Opgave
Voordragen coalitie en gebied met beschrijving van problematiek en ambities voor beoogde oplossing voor 7 locaties in Nederland. Opgave coalitie: ontwerpvoorstellen per locatie die innovatief, uitvoerbaar, opschaalbaar en reproduceerbaar zijn, en die tevens als inspiratie kunnen dienen voor andere locaties
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) in twee delen: (1) selectie lokale coalities (aanmelding) en, na selectie, (2) opdrachtformulering voor een zelfstandig uit te schrijven prijsvraag Panorama Lokaal (workshop).
Doorlooptijd
4 maanden, uitschrijfdatum 1 juli 2019, resultaat 24 oktober 2019
Deelnemers
Lokale coalities, tenminste gemeente + corporatie
Inzendingen
12 aanmeldingen, incl. 2 testlocaties
Vergoedingen
N.v.t. in de selectiefase van coalities
Winnaar
Resultaat selectie: zeven coalities: Den Helder (Julianadorp), Emmen (Bargeres), Haarlem (Schalkwijk), Rotterdam (Beverwaard), Tilburg (Tilburg-Noord), Vlaardingen (Westwijk), Westervoort (Mosterdhof)
Jury
College van Rijksadviseurs o.v.v. Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
Secretaris
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
In de coalities: formulering opgaven , bij de ateliers, analyses en reflecties worden de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.
Vervolg
De gemeenten die deel uitmaken van een selecteerde coalitie zullen ieder een een zelfstandige prijsvraag Panorama Lokaal uitschrijven.
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/2020-panorama-lokaal-den-helder-julianadorp/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/2020-panorama-lokaal-emmen-bargeres/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/2020-panorama-lokaal-haarlem-schalkwijk/ 
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/2020-panorama-lokaal-rotterdam-beverwaard/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/2020-panorama-lokaal-tilburg-noord/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/2020-panorama-lokaal-vlaardingen-westwijk/
https://www.ontwerpwedstrijden.nl/2020-panorama-lokaal-westervoort-mosterdhof/
De initiatiefnemers, College van Rijksadviseur en partners, zullen zich inspannen voor het verstrekken van een vervolgopdracht door derden aan de hoofdverantwoordelijke inzender van het winnende team (van elke van de zeven prijsvragen), die zal zijn gericht op een eerste stap naar mogelijke realisatie + advies aan kabinet.
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 14 december 2022

Foto’s: Panorama Lokaal