2019 Panorama Lokaal, College van Rijksadviseurs

Opdrachtgever College van Rijksadviseurs
Partners Ministeries van BZK, IenW, LNV, OCW, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Aedes en Staatsbosbeheer
Opgave Voordragen coalitie + gebied met beschrijving van problematiek en ambities voor beoogde oplossing voor 7 locaties in Nederland; opgave coalitie: ontwerpvoorstellen per locatie die innovatief, uitvoerbaar, opschaalbaar en reproduceerbaar zijn, en die tevens als inspiratie kunnen dienen voor andere locaties.
Doel Hoofddoelstelling Panorama Nederland: gemeenten, corporaties, (markt)partijen en samenleving stimuleren om op nieuwe manieren samen te werken en condities te scheppen voor ruimtelijke experimenten met maatschappelijke impact; in deze prijsvraag toegesneden op transformatieopgave bestaande Nederlandse woonwijken aan de stadsranden. Per prijsvraag: aanvullende doelstellingen per locatie. Oplevering prijsvraagreglement per locatie.
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) in twee delen: (1) Selectie lokale coalities (aanmelding), (2) opdrachtformulering (workshop). De geselecteerde coalities zullen elk een zelfstandige prijsvraag Panorama Lokaal uitschrijven.
Uitschrijfdatum 1 juli 2019
Resultaat 24 oktober 2019
Doorlooptijd 4 maanden
Deelnemers Lokale coalities, tenminste gemeente + corporatie
Inzendingen 12 aanmeldingen, incl. 2 testlocaties
Vergoedingen Nvt. in selectiefase coalities
Winnaar Resultaat selectie: coalities Den Helder (Julianadorp), Emmen (Bargeres), Haarlem (Schalkwijk), Rotterdam (Beverwaard), Tilburg (Tilburg-Noord), Vlaardingen (Westwijk), Westervoort (Mosterdhof)
Jury College van Rijksadviseurs
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman. Project i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO
Participatie In de coalities: formulering opgaven , bij de ateliers, analyses en reflecties worden de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.
Vervolg De initiatiefnemers zullen zich inspannen voor het verstrekken van een vervolgopdracht door derden aan de hoofdverantwoordelijke inzender van het winnende team (van elke van de zeven prijsvragen), die zal zijn gericht op een eerste stap naar mogelijke realisatie + advies aan kabinet.
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie https://panoramalokaal.nl/
Reglementen + bijlagen
Selectierapport per locatie

Foto’s: Panorama Lokaal