2020 Panorama Lokaal: Tilburg-Noord, gemeente Tilburg

Opdrachtgever Gemeente Tilburg
Partners WonenBreburg, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling, Waterschap De Dommel
Opgave De kern van de opgave in Tilburg-Noord is om belang(hebbend)en (zowel markt- als overheidspartijen en burgers) een handelingsperspectief te bieden, dat de partijen op de lange termijn aan elkaar verbindt én een startpunt biedt om morgen mee aan de slag te gaan. Daarbij liggen de aanknopingspunten zowel in de wijk als in het buitengebied en de maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de woningbouwopgave. Van de mogelijke voorstellen moeten de positieve effecten uitwerken op de hele wijk en in het bijzonder op de meest kwetsbare delen daarvan. De vraag aan ontwerpers is om dit handelingsperspectief te ontwikkelen en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om een scherpzinnige businesscase te bouwen, zodat een optimaal maatschappelijk rendement kan worden gehaald uit bestaande programma’s en geplande investeringen.
Doel Bijdragen aan versnelling in (samenhangende) opgaven en projecten, versterken van geografische en inhoudelijke verwevenheid en kwaliteitsimpuls van de opgaven in Pact Noord, Kouwenberg en Landschapspark Pauwels, bijdragen aan de voorgenomen realisatie van het woningprogramma in het gebied, met goede exploitatiemogelijkheden, bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vijf ‘doorbraakopgaves’ van het Pact Noord.
Procedure Openbare prijsvraag op basis van portfolio cf. Kompas bij Prijsvragen (2016)
Uitschrijfdatum 9 december 2019
Resultaat 7 februari 2020: voorselectie, 24 september 2020: afsluiting
Doorlooptijd 9,5 maanden
Deelnemers Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper, geregistreerd in NL Architectenregister.
Inzendingen Voorselectie: 24 aanmeldingen, ontwerpfase: 3 teams
1e ronde (1) Mathieu Kastelijn, Stijn Heesbeen en Wietske Schober (KAW architecten), Rian Vermeulen, Nico van Hooijdonk en Renze van Och (BRO);
(2) Anne Seghers, Maaike Postma en Bram van den Groenendaal (RUIMTEVOLK), Casper Hügel (Witteveen+Bos);
(3) Ed Bergers (Baudoin van Alphen Bergers), Ton van der Hagen (Archistad), Berny van de Donk (Donk), Marc Okhuijsen (Zonnova / Reciprocité), Esther Kruit en Mariëlle Kok (Kruit | Kok Landschapsarchitecten) en Koj Koning.
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen Elk van de 3 teams die deelnemen aan de ontwerpfase ontvangt vergoeding van € 10.000 excl. btw. Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld als stimulans voor het vervolg.
Winnaar Mozaïek Tilburg-Noord: Anne Seghers, Maaike Postma en Bram van den Groenendaal (RUIMTEVOLK), Casper Hügel (Witteveen+Bos)
Jury Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter),
Nathalie Brooks, Nachenthaly Francisco, bewoners,
Wouter van Gent, UvA,
Lucas Zoutendijk, Studio 1:1
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman. Project i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO
Participatie Bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.
Vervolg Verkennen mogelijkheden voor realisatie van de ideeën in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders; onderzoeken of en hoe de winnaar kan aansluiten bij Living Lab Tilburg, Landschapstriënnale 2020.
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglementen + bijlagen
Juryrapport

Mozaïek Tilburg-Noord: Anne Seghers, Maaike Postma en Bram van den Groenendaal (RUIMTEVOLK), Casper Hügel (Witteveen+Bos)