2022-2023 – Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle

Opdrachtgever
Gemeente Zwolle
Partners
Drie Zwolse woningcorporaties SWZ, Openbaar Belang en Delta Wonen.
Initiatief
College van Rijksadviseurs (CRa) i.h.k.v. programma Een nieuwe bouwcultuur, ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer.
Doel
Aanjagen en versnellen gebiedsontwikkeling De Nieuwe Veemarkt, verkennen van mogelijkheden naar hoe we in de toekomst willen wonen en werken, in een verdichtend stedelijk landschap, kwaliteit maken in stedenbouw, landschap en architectuur en een duurzame woon- en werkomgeving creëren, innoveren in biobased en natuurinclusief bouwen, sociale samenhang en veerkracht versterken, bijdragen aan (blijvend) betaalbaar wonen en nieuwe (circulaire) financieringsmodellen, experimenteren met nieuwe vormen van ontwikkelen, wonen en samenleven (coöperatieve ontwikkeling) in een eigenzinnige wijk.
Opgave
Het maken van een ruimtelijk ontwerp voor één bouwveld passend in de gebiedsvisie Nieuwe Veemarkt, met gemengd programma: diverse woonvormen, prijscategorieën en typen, een mobiliteitshub, kleinschalige werkruimten, (collectieve) voorzieningen en buitenruimten. De bebouwing is biobased, natuurinclusief, betaalbaar en aanpasbaar.
Procedure
Niet-openbare prijsvraag in twee ronden cf. Kompas bij Prijsvragen met voorafgaande openbare selectie
1e ronde: visie, 2e ronde: schetsontwerp, business case
Doorlooptijd
8 maanden: uitschrijfdatum 28 oktober 2022, resultaat beoogd eind juni 2023
Deelnemers
Architecten, evt. in combinaties (i.s.m. zelf te bepalen teams/professionals)
Inzendingen
Voorselectie: 54 aanmeldingen, 1e ronde 5 inzendingen, 2e ronde 3 inzendingen
Vergoedingen
€ 15.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten 5 teams eerste ronde
€ 75.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten 3 teams tweede ronde
Winnend plan
pm Procedure loopt
Overige plannen
pm Procedure loopt
Jury
Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester (voorzitter)
Joke Dufourmont, AMS Institute
Jan Willem van de Groep, Building Balance
Maike van Stiphout, DS Landschapsarchitecten
Vincent Taapken, New Industry Development B.V.
Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving
Gooitske Zijlstra, Placemaker bij gooitz
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v. Tom Prins
Participatie
Tentoonstelling
Vervolg
Opdracht aan de winnaar voor de verdere ontwikkeling van het gemengde woon-werkblok binnen de gebiedsontwikkeling Nieuwe Veemarkt.
Bouwbudget
Onbekend
Klachten
Procedure loopt

Laatste update: maart 2023

Nieuwe Veemarkt Zwolle, beeld: Kristiaan Asscheman