2021-2022 – Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen Oirschot, gemeente Oirschot

Opdrachtgever
Gemeente Oirschot
Partners
Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. en Woonstichting ’thuis.
Initiatief
College van Rijksadviseurs (CRa) i.h.k.v. programma Een nieuwe bouwcultuur, ondersteund door de ministeries van BZK, LNV, OCW, Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer
Doel
Aanjagen gebiedsontwikkeling De Kemmer-Eindhovensedijk, kwaliteit in stedenbouw, landschap en architectuur, creëren duurzame woonomgeving, innoveren nieuwe natuurinclusieve en biobased woonvormen en woonomgevingen, bijdragen aan betaalbaar wonen, verbinden bouwopgave met het bodem- en watersysteem, omliggende landschap en doordenken keten van biobased bouwen.
Opgave

Stedenbouwkundige en landschappelijke visie op hoofdlijnen voor De Kemmer-Eindhovensedijk in combinatie met het inpassen en realistisch ontwerpen van biobased en natuurinclusieve woningbouw voor een gezonde woonomgeving in een deelgebied. Gevraagd wordt om voorstellen op drie schaalniveaus.
Procedure
Niet-openbare prijsvraag in twee ronden cf. Kompas bij Prijsvragen met voorafgaande openbare selectie
1e ronde: visie, 2e ronde: schetsontwerp, business case
Doorlooptijd
5,5 maanden, uitschrijfdatum: 29 oktober 2021, resultaat: 13 april 2022
Deelnemers
Teams bestaande uit: stedenbouwkundige + landschapsarchitect + architect
Inzendingen
Voorselectie: 42 aanmeldingen, 1e ronde 5 inzendingen, 2e ronde 3 inzendingen
Vergoedingen
€ 15.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor vijf deelnemers eerste ronde
€ 75.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers tweede ronde
Winnend plan
‘Nieuwe Oogst’, De Urbanisten (Dirk van Peijpe), ORGA architect (Daan Bruggink) en Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten (Sander Rombout), i.s.m. Level of Detail Architecten (Martin-Paul Neys), Atelier Veldwerk (Onno Dirker), AM (Johan Snel), Beyond Now (Annelies van der Nagel), Alba Concepts (Woud Jansen) en Natuurverdubbelaars (Daan Groot)
Andere plannen
‘Oogst, bouw, leef, groei’, Tom van Tuijn stedenbouw (Tom van Tuijn), Le Far West landschapsarchitecten (Daphne van der Wal) en FAAM architects (Marlies Zuidam) i.s.m. Werkstatt (Raoul Vleugels), Sweco (Gijs Meijer, Ibo Selek en Mieke Gooren) WUR (Robbert Snep), Cocosmos (Philemonne Jaasma) en Bouwkunst architecten (Rik Adriaans)
‘DUBBEL OOGST’, Buro Lubbers landschapsarchitectuur en stedenbouw (Peter Lubbers, Marian de Vries) en Mulderendevries architecten (Remco Mulder) i.s.m. diederendirrix architecten (Tomas Dirrix), Xyhlo Biofinish (Frans van Rooijen) en Agroforestry (René van Druenen)
Jury
Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester (voorzitter)
Harwil de Jonge, Heijmans Vastgoed
Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving,
Pablo van der Lugt, AMS Institute – TU Delft
Anne-Marie Rakhorst, Platform Duurzaamheid.nl
Gerbert Smulders, LOS
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Tentoonstelling
Vervolg
Intentie opdracht aan de winnaar om op basis van diens winnende ontwerp een Masterplan op te stellen voor de gebiedsontwikkeling De Kemmer-Eindhovensedijk. Daarnaast kan de winnaar uitgenodigd worden om het plan voor het deelgebied in overleg met de betrokken partners verder te ontwerpen ter voorbereiding van realisatie.
Bouwbudget
Onbekend
Klachten
Geen

Laatste update 12 december 2022

Plangebied gezien vanuit het Noorden © Crista Castelijns Fotografie

Nieuwe oogst

DUBBEL OOGST

Oogst, bouw, leef, groei