Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Arrest Hoge Raad zet de praktijk van grondverkoop door gemeenten op z’n kop

03 december 2021, NRC - Een juridisch geschil tussen twee supermarkten in het Gelderse Didam heeft voor een kleine revolutie gezorgd in de praktijk van grondverkoop door gemeenten. Door een arrest van de Hoge Raad mogen gemeenten voortaan niet langer ‘een-op-een’ grond en vastgoed aan projectontwikkelaars verkopen. Voortaan moet de gemeente in kaart brengen of er niet nog meer geïnteresseerde kopers zijn, en hen in staat stellen mee te bieden. Ook kunnen mogelijk met terugwerkende kracht schadevergoedingen worden geëist door benadeelde projectontwikkelaars.
Lees meer

Nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden 2022-2023

12 november 2021, PIANOo - De Europese Unie heeft de drempelbedragen voor 2022 en 2023 bekend gemaakt. Er is sprake van een lichte verhoging van de bedragen. Dit geldt niet voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten. Deze zijn ongewijzigd. De bedragen gelden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
Lees meer

Meer is niet altijd beter en nadere gunningscriteria bekendmaken bij aankondiging

20 oktober 2021, Commissie van Aanbestedingsexperts - De klacht van de brancheorganisatie ziet op de aanbesteding van een overeenkomst met een architect. Twee klachtonderdelen verklaart de Commissie gegrond. De Commissie acht het disproportioneel dat het indienen van meer referenties beter scoort in de selectiefase en de nadere gunningscriteria zijn nog niet bekendgemaakt, terwijl de wet daartoe verplicht.
Lees meer

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.