Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Politiek akkoord over wederkerigheid bij toegang tot markten van derde landen bij aanbestedingen

16 maart 2022, Expertisecentrum Europees Recht - De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt waarmee de EU meer invloed krijgt om betere toegang te doen verkrijgen tot markten voor overheidsopdrachten buiten de Europese Unie. Hiermee krijgen EU-bedrijven meer kansen op toegang tot markten in derde landen. Het akkoord gaat over het zogeheten Internationaal Aanbestedingsinstrument (IPI).
Lees meer

Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden

17 februari 2022, PIANOo - Op termijn worden aanbestedende diensten verplicht een klachtenregeling te hebben met onafhankelijk klachtenloket voor aanbestedingen. PIANOo adviseert aanbestedende diensten zich hier tijdig op voor te bereiden. De Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) biedt handvatten voor het opzetten of verbeteren van een klachtenregeling.
Lees meer

Adviezen CvAE: niet bindend, maar ook niet vrijblijvend

10 februari 2022, PIANOo - Helpt het als een inschrijver met een voor haar gunstig advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) op zak naar de voorzieningenrechter stapt? Adviezen van de commissie zijn voor de rechter niet bindend, maar rechters kijken wel steeds serieuzer naar de adviezen van de CvAE.
Lees meer

Per 1 januari 2022 is de Gids proportionaliteit gewijzigd

01 januari 2022, PIANOo - Per 1 januari 2022 is de Gids proportionaliteit gewijzigd. Bij aanbesteden moet u het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. De Gids proportionaliteit geeft hier invulling aan. De wijzigingen hebben betrekking op rechtsverwerkingsclausules.
Lees meer

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.