Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

8e Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

23 juni 2021 - Dit is de achtste jaarrapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna ook: CvAE). Deze jaarrapportage heeft betrekking op de periode 1 maart 2020 tot 1 maart 2021.
Lees meer

Kamerbrief Beter Aanbesteden en monitor aanbestedingen

27 mei 2021, PIANOo - Op 25 mei 2021 informeerde de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer over het programma Beter Aanbesteden, het Onderzoek inkoopvolume Nederlandse overheid en de Monitoringsrapportage Europese Commissie. Nederlandse overheden kochten in 2019 voor 86,6 miljard euro aan leveringen, diensten en werken in. Dit inkoopvolume en het verbeterpotentieel bij aanbesteden door overheden onderstrepen het belang van het programma Beter Aanbesteden.
Lees meer

Tendervergoedingen nog altijd ondermaats

19 mei 2021, BNA - In oktober 2018 presenteerde staatssecretaris Mona Keijzer de Handreiking Tenderkostenvergoeding aan de Tweede Kamer, waarin verwezen wordt naar de BNA Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Deze handreiking moet faire tendervergoedingen bevorderen. Grofweg de helft van de bureaus (52%) ontvangt vaker een inschrijfvergoeding dan voorheen, al zijn die meestal onredelijk laag. Zo’n 44% van de bureaus ziet geen verbetering. Veel aanbesteders hebben onvoldoende besef van de inschrijfkosten die architecten maken. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2021.
Lees meer

Wijziging bij publicatie op TED en TenderNed gaat definitief in op 12 mei 2021

10 mei 2021, PIANOo - Vanaf woensdagavond 12 mei 2021 om 18:00 uur verschijnen aankondigingen niet meer direct op TenderNed, maar maximaal 48 uur na verzending aan TED. Aanbestedende diensten wordt het dringende advies gegeven om hun planning op de nieuwe situatie aan te passen.
Lees meer

Mededeling van de Europese Commissie over het tegengaan van collusie bij aanbestedingen

29 maart 2021, Europa decentraal - Collusie, ook bekend als kartelvorming – door ondernemingen die deelnemen aan aanbestedingen – blijft vaak onopgemerkt en kan de aanbestedende (decentrale) overheid veel geld kosten. Dat constateert de Europese Commissie in een recent gepubliceerde mededeling. Met de mededeling wil de Commissie samenwerking tussen aanbestedende diensten en mededingingsautoriteiten bevorderen en aanbestedende diensten helpen hun capaciteit om collusie tegen te gaan te verbeteren. Ook bevat de mededeling nieuwe richtsnoeren over de wijze waarop (decentrale) overheden de facultatieve uitsluitingsgrond inzake collusie, zoals geformuleerd in de Europese Aanbestedingsrichtlijnen, kunnen toepassen.
Lees meer

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.