Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Steunpunt Architectuuropdrachten 1997 - 2022
Gedurende 25 jaar heeft Architectuur Lokaal aan zowel publieke en private partijen als aan ontwerpers, veel ondersteuning geboden bij architectenselecties. Hiertoe richtte de Rijksbouwmeester indertijd het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden bij Architectuur Lokaal op. We ontwikkelden tal van hulpmiddelen, zoals de handleidingen KOMPAS voor het uitschrijven van aanbestedingen, prijsvragen en ontwikkelcompetities voor architectuuropdrachten.
Er is nieuwe wetgeving ontstaan, er kwamen richtlijnen en klachtenloketten. Via TenderNed zijn inmiddels tal van gegevens beschikbaar. Hiermee komen de activiteiten van het Steunpunt per 1 augustus 2022 ten einde. De data van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden in de periode juli 2005 - juli 2022 blijft hier beschikbaar.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.