Ontwerpwedstrijden - doel

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

doel

Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden
Goed georganiseerde opdrachten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur kunnen een bijdrage leveren aan de culturele dimensie van de fysieke omgeving. Daarbij hebben alle partijen belang bij een ordelijk verloop van de selectieprocedures. Een selectieprocedure kan competitie bevorderen en opdrachtgevers inzicht bieden in de capaciteiten van de deelnemers, architecten dan wel projectontwikkelaars.

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden is de onafhankelijke, niet-commerciële helpdesk voor uitschrijvers van architectuuropdrachten en prijsvragen in Nederland. Hiermee wordt beoogd bij te dragen aan professionalisering van het opdrachtgeverschap en aan een gezonde bouwcultuur in Nederland. Het Steunpunt biedt ondersteuning aan alle opdrachtgevers. Ook deelnemers aan selectieprocedures kunnen voor informatie terecht bij het Steunpunt.

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden wordt beheerd door Architectuur Lokaal.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.