2001 Droomhuizen, Kunstcommissie Internationaal Perscentrum Nieuwspoort

Opdrachtgever Kunstcommissie Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Partners Mede mogelijk gemaakt door Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Volkshuisvesting
Opgave Het leveren van (ontwerp)ideeën voor een kwalitatief hoogwaardig, vrijstaand woonhuis op een vrije kavel; incl. de inrichting van het onbebouwde deel van de kavel
Doel Ontwerpend onderzoek t.b.v. het leveren van een bijdrage aan het zoeken naar nieuwe ontwerpconcepten voor kwalitatief hoogwaardige vrijstaande woonhuizen, die voor individuele opdrachtgevers een aantrekkelijke alternatief vormen voor de standaard cataloguswoningen die momenteel op de markt zijn; meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die eigenbouw biedt voor eigenaar/bewoners, c.q. potentiële particuliere opdrachtgevers, en het creëren van ontwerpopdrachten voor jonge, talentvolle architecten.
Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 (Traditionele prijsvraag)
Uitschrijfdatum 19 april 2001
Resultaat 12 september 2001
Doorlooptijd 5 maanden
Deelnemers Architecten tot 36 jaar
Inzendingen 1e ronde: 37 inzendingen
1e ronde Ontwerp + kostenraming
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen € 4.538 ex btw totaal prijzengeld.
Vervolg: 3x maquette ad € 1.134 ex btw
Winnaars 1e prijs: Huisje-boompje-beestje, een Nederlands droomhuis, Arjan Duin, Venlo € 2.269.
2e prijs: Wegdromen in de gestructureerde marge, Maarten Janssen, New York, € 1.361.
3e prijs: 16 AD, Ronald Janssen, Amsterdam, € 908
Jury Carel Weeber, architect en hoogleraar TU Delft (voorzitter, stemrecht),
Karen de Klerk, beleidsmedewerker Vereniging Eigen Huis,
Daan Bakker, architect, auteur van ‘Het kant-en-klaarhuis’,
Harry Baaijen, plv. DG Rijksgebouwendienst, VROM,
Willem van Leeuwen, directeur Aedes,
Leo Kokhuis, directeur-generaal Volkshuisvesting ministerie VROM,
Astrid Sanson, Gideon Consult
Secretaris Architectuur Lokaal: Ton Idsinga, Jolie Kalmijn
Participatie Tentoonstelling + publicatie, voorafgaand aan bekendmaking resultaat. Publieksstemming, 2800 reacties
Vervolg 3 genomineerden: maquette t.b.v. tentoonstelling
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement
Publicatie Droomhuizen, V+K Publishing, Kunstcommissie Nieuwspoort 2001

 

Boven links: Wegdromen in de gestructureerde marge, rechts: 16 AD, onder: Huisje-boompje-beestje,
een Nederlands droomhuis