2001 – Droomhuizen, Kunstcommissie Internationaal Perscentrum Nieuwspoort

Opdrachtgever
Kunstcommissie Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Partners
Ministerie VROM, Directoraat-generaal Volkshuisvesting
Doel
Ontwerpend onderzoek t.b.v. het leveren van een bijdrage aan het zoeken naar nieuwe ontwerpconcepten voor kwalitatief hoogwaardige vrijstaande woonhuizen, die voor individuele opdrachtgevers een aantrekkelijke alternatief vormen voor de standaard cataloguswoningen die momenteel op de markt zijn; meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die eigenbouw biedt voor eigenaar/bewoners, c.q. potentiële particuliere opdrachtgevers, en het creëren van ontwerpopdrachten voor jonge, talentvolle architecten.
Opgave
Het leveren van (ontwerp)ideeën voor een kwalitatief hoogwaardig, vrijstaand woonhuis op een vrije kavel; incl. de inrichting van het onbebouwde deel van de kavel
Procedure
Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten
1e ronde: ontwerp en kostenraming, 2e: ronde n.v.t.
Doorlooptijd
5 maanden, uitschrijfdatum 19 april 2001, resultaat 12 september 2001
Deelnemers
Architecten tot 36 jaar
Inzendingen
37 inzendingen
Vergoedingen
3 genomineerden: ieder gelijke vergoedingen voor het maken van een maquette ad fl. 2.500 (€ 1.134) ex btw
fl. 10.000 (€ 4.538) excl. btw totaal prijzengeld, 1e prijs fl 5.000 (€ 2.269), 2e prijs fl. 3.000 (€ 1.361), 3e prijs fl. 2.000 (€ 908)
Winnend plan
1e prijs: ‘Huisje-boompje-beestje, een Nederlands droomhuis’, Arjan Duin, Venlo
Andere plannen
2e prijs ‘Wegdromen in de gestructureerde marge’ Maarten Janssen, New York
3e prijs ’16 AD’, Ronald Janssen, Amsterdam
Jury
Carel Weeber, architect en hoogleraar TU Delft (voorzitter)
Karen de Klerk, beleidsmedewerker Vereniging Eigen Huis
Daan Bakker, architect, auteur van ‘Het kant-en-klaarhuis’
Harry Baaijen, plv. DG Rijksgebouwendienst, ministerie VROM
Willem van Leeuwen, directeur Aedes,
Leo Kokhuis, directeur-generaal Volkshuisvesting ministerie VROM
Astrid Sanson, Gideon Consult
Secretaris
Architectuur Lokaal, Ton Idsinga m.m.v. Jolie Kalmijn
Participatie
Tentoonstelling
Publieksprijsvraag Ministerie Vrom, winnaar fl. 2.500 (€ 1.134) ex btw
Publicatie ‘Droomhuizen’, V+K Publishing /  Kunstcommissie Nieuwspoort, 2001
Vervolg
N.v.t.
Bouwbudget
N.v.t
Klachten
Geen

Laatste update 20 december 2022

Huisje-boompje-beestje, een Nederlands droomhuis

Wegdromen in de gestructureerde marge

16 AD