2008 Uitbreiding Hollandse Brug, Ministerie Verkeer en Waterstaat

Opdrachtgever Minister van Verkeer en Waterstaat
Partners Rijkswaterstaat
Opgave Ontwerp uitbreiding Hollandse Brug ihkv. kabinetsbesluit uitbreiding wegcapaciteit Schiphol-Amsterdam-Almere + verbreding A6
Doel Realisatie
Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 (Traditionele prijsvraag) gevolgd door meervoudige opdracht
Uitschrijfdatum 1 september 2008
Resultaat 19 januari 2009 (1e ronde)
Doorlooptijd 4,5 maanden (1e ronde)
Deelnemers Interdisciplinaire teams met tenminste een architect
Inzendingen 1e ronde: 72 inzendingen
1e ronde Ontwerpen
2e ronde MVO (via Ministerie VenW)
Vergoedingen Nader overeen te komen voorwaarden MVO 2e ronde
Winnaars 1e ronde: 3 partijen geselecteerd voor 2e ronde:
AAAA: J.A.H. Achterbosch, Achterbosch Architectuur, Leeuwarden
Caterpillar, Hans van Heeswijk, Hans van Heeswijk architecten, Amsterdam
Dubbel NL: W.J.A. de Bruijn, Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn, Rotterdam.
3 eervolle vermeldingen
Jury Leo Wagemans, hoogleraar civiele techniek (voorzitter),
Jan Brouwer, architect,
Fred Delpeut, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat IJsselmeergebied,
Adri Duivesteijn, wethouder Almere,
Berdie Olthof, Feddes Olthof Landschapsarchitecten bv,
Marina de Vries, criticus beeldende kunst en architectuur,
Frans van Vugt, wethouder Naarden
Secretaris Rijkswaterstaat: Jan Kolvoort, projectmanager Rijkswaterstaat (secretaris)
Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt, Cilly Jansen, Maaike van Beusekom
Participatie Tentoonstelling
Vervolg Uitwerking tot uitvoerbaar plan door 3 geselecteerde partijen. Niet gerealiseerd
Bouwbudget Investeringskosten geraamd op € 50 miljoen incl. staartkosten, overhead en btw.
Klachten Geen
Documentatie Reglement + juryrapport met inzendingen + artikel

 

Boven: Caterpillar, midden: AAAA: onder Dubbel NL