2009-2010 – Luchtbrug tussen Oogziekenhuis Rotterdam en Koninklijke Visio, Oogziekenhuis Rotterdam

Opdrachtgever
Oogziekenhuis Rotterdam
Partners
Visio Rotterdam
Doel
Onderzoeken van de mogelijkheden voor een luchtbrug tussen de gebouwen waarin het Oogziekenhuis en Visio zijn gehuisvest; het voortzetten van de reeds getoonde ruimtelijke kwaliteitsambities; het bieden van kansen aan jonge architecten en kunstenaars om hun talent en creativiteit in te zetten; het genereren van middelen voor uitvoering vaneen luchtbrug; het bijdragen aan de bedrijfsfilosofie van beide organisaties (zowel ten aanzien van angstreductie als imago en publiciteit);het bijdragen aan de start van de beoogde Oogboulevard en aan intensivering van de samenwerking tussen beide organisaties
Opgave
Gevraagd wordt om ontwerpideeën voor een realistische, uitvoerbare luchtbrug tussen beide gebouwen, die aansluit op de ambities van het Oogziekenhuis en Visio, en een beperkte uitwerking.
Procedure
Openbare projectprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten
1e ronde schetsontwerp en globale kostenopgave, 2e ronde n.v.t.
Doorlooptijd
5,5 maanden, uitschrijfdatum 2 november 2009, resultaat 28 april 2010
Deelnemers
Geregistreerde architecten tot 40 jaar, eventueel in samenwerking met kunstenaars
Inzendingen
64 inzendingen
Vergoedingen
€ 12.000 ex btw totaal prijzengeld, 1e prijs € 6.000, 2e prijs € 4.000, 3e prijs € 2,000
Winnend plan
‘Verbindend ornament’, Mens als maat (Rogier Groeneveld)
Andere plannen
2e prijs: ‘Walk of frame’, De Organisatie (Sacha Buck, Laura van Dullemen, Alex van Buren, Yaron Loman)
3e prijs: ‘Een verbinding met visie’, Studio Ozo (Meindert Spijksma, Sicco de Haas)
Eervolle vermelding: ‘2468 – Zichtbaar Licht’, Bint Architecten (Michel van den Bogaard, Evert Pronk, Reinier Gernard, Jasper Pronk)
Eervolle vermelding: ‘KIJKDOOS’, Cimka (Patrick Meijers, Jelle Homburg)
Jury
Hans de Jonge, directievoorzitter Brink Groep en hoogleraar Vastgoedbeheer en -ontwikkeling TU Delft (voorzitter, geen stenrecht)
Dadara (kunstenaar, o.a. Dream your Topia
Joris van de Klundert, hoogleraar Bedrijfsvoering van Zorgorganisaties Erasmus Universiteit
Wessel de Jonge, Wessel de Jonge Architecten
Paul Wintermans, Quist Wintermans Architekten
Secretaris
Architectuur Lokaal, Indira van ’t Klooster m.m.v. Cilly Jansen, Maaike van Beusekom
Participatie
Tentoonstelling
Publicatie ‘Lucht Oog Brug Boog’, uitgave Het Oogziekenhuis Rotterdam en Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, april 2010 (incl. inzendingen)
Website www.oogbrug.nl
Vervolg
In 2011 heeft winnaar Rogier Groeneveld een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar mogelijkheden voor realisatie van het ontwerp.
Het plan is niet uitgevoerd.
Bouwbudget
Niet bekend
Klachten
Geen

Laatste update 23 december 2022

Verbindend ornament

Walk of frame

Een verbinding met visie

Zichtbaar licht

Kijkdoos