2016 De Olifantenkooi / The Elephant Cage: Kustversterking Portsmouth, University of Portsmouth UK

Opdrachtgever University of Portsmouth
Partners Project Compass CIC; Architects Journal
Opgave Portsmouth is een laaggelegen stad aan zee en kwetsbaar voor overstroming. Verouderde kustwerken, klimaatverandering en een stijgende zeespiegel bedreigen de open relatie tussen de zee en de stad. De risico’s voor Portsmouth zijn vergelijkbaar met de situatie in Nederland. Daarom heeft de Universiteit of Portsmouth De Olifantenkooi van Architectuur Lokaal gevraagd om scenario’s te bedenken die bescherming bieden zonder de kwaliteiten van het dichtbevolkte kuststadje te bederven.
Doel Ontwerpend onderzoek
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) (selectie op basis van portfolio)
Uitschrijfdatum 17 oktober 2016
Resultaat 25 november 2016
Doorlooptijd 5 maanden
Deelnemers Jonge ontwerpers uit relevante disciplines, zoals architectuur, constructie en landschapsarchitectuur en ecologie
Inzendingen Voorselectie: 25 aanmeldingen; ontwerpateliers: 18 deelnemers (9 NL, 9 UK)
1e ronde Atelier
2e ronde N.v.t
Vergoedingen Reis en verblijfkosten, eigen bijdragen € 125 pp
Winnaar N.v.t.
Deelnemers:
Team Dancing Coastline: Stein Brunschot (Buro Lubbers, AvB landscape / IJsselmeer) Marion Preez (Founder UrbanPioners / Netherlands / Denmark / UK) Afke Laarakker (DUT / Mexico / Cambodia / Border Conditions) Miguel Kerkstra (TU Delft engineer) Howard Clapp (MottMacDonald / Red Hook, NY / coastal engineer) Saroj Tamang (student) Paul Srienz (student);
Team The New Common: Inge Hoekstra (Wageningen, landscape, Terra Incognita) Colum O’Connor (AECOM / 100 Resilient Cities) Ramon Scharff (Richer Dykes, AvB, Arc16 Young Talent Award) Fabrizio Matillana (AA / Farshid Moussavi / Marsh condenser Essex) Robbert Jongerius (Arcadis, LOLA) Jeremy Littlejohn (Boskalis / Offshore Renewables / Dredging / Coastal Defence) Adam Ellwood (student) Alex Paul (student);
Team Awake Sleep Dream:Marit Noest (DELVA) Kirsty Baker (LDA / Littlehampton / Tipner Park / Park Sadovniki Moscow) Stef Bogaerds (TU Delft urban, Architectuur Lokaal) Richard Harrison (SNUG / Milford Sea Defenses / Gavin Gray Award) Judit Gaasbeek Janzen (urban / Civil Engineering / Delta Interventions) Gina Hodsman (Ramboll / Flood risk / Coastal and fluvial defense) Matthew Tear (student) Craig Wheeler (student)
Jury Selectie en mentoren:
Matthijs Bouw (One Architecture),
Frank de Graaf (Royal Haskoning DHV, Maritime & Waterways, Urban Waterfront Planner),
Alexander Lee (Royal Haskoning DHV, Principal Engineer, Rivers, Deltas and Coasts),
Martin Knuijt (OKRA landschapsarchitecten),
Nick Clarke (Ramboll, director for Ports and Marine),
Julia Barfield (Marks Barfield Architects),
Sophie Thomson (LDA landscape architects)
Secretaris Architectuur Lokaal: Indira van ’t Klooster, Stef Bogaerts
Participatie Openbare presentatie University Portsmouth met studenten en inwoners
Vervolg 13 maart 2017: Gezamenlijke excursie met een delegatie van direct betrokkenen uit Portsmouth naar Nederland (praktijk zandmachine, Boulevard Scheveningen, Hondsbossche Zeewering, Parkeergarage Katwijk).
Publiek debat
Bouwbudget N.v.t
Klachten Geen
Documentatie Procedure
Resultaten

Boven: Team Dancing coastline, midden: Team The new Common, onder: Team Awake, asleep and dreaming