2017-2018 – Energielab Nagele, Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele

Opdrachtgever
Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele
Partners
Vereniging Dorpsbelang Nagele, Ondernemersvereniging Nagele, Museum Nagel , Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Flevoland, Gemeente Noordoostpolder, Vereniging Hendrick de Keyser, Waterschap Zuiderzeeland, Woningcorporatie Mercatus
Doel
Aangrijpen energietransitie ter verbetering leefbaarheid Nagele, bieden vitaal toekomstperspectief; (wederom) op de kaart zetten Nagele als modeldorp en experimenteerplek; stimuleren duurzame innovatie i.r.t. erfgoed, voorbeelden methodes voor andere wederopbouwgebieden, samenbrengen kennis en kunde op het gebied van ruimte, landschap, cultuurhistorie, architectuur en techniek t.b.v. uitvoerbare en betaalbare oplossingen energievraagstuk; bijdragen bewustwording urgentie en schaal energieopgave bij bestuurders als bewoners, bereiken draagvlak i.v.m. organiseren uitvoering energietransitie; aantrekken van investeerders, goed besteden windgelden.
Opgave
Experimentele, inspirerende, betekenisvolle, uitvoerbare oplossingen op het gebied van duurzame energie; voorstel betrekken bestuurders, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij de energietransitie en de organisatie van het proces
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen
1e ronde: visie, 2e ronde Ontwerp, businessplan + globaal plan van aanpak vervolg
Doorlooptijd
5,5 maanden, uitschrijfdatum 4 september 2017, resultaat 30 maart 2018
Deelnemers
Ontwerpers, energiespecialisten, industrieel ontwerpers, installateurs, duurzame ondernemers, uitvinders, kunstenaars e.a. t/m puzzelaars die bijna op installateursniveau nadenken over de energietransitie, 1 geregistreerd ontwerper, teams, evt. met studenten
Inzendingen
1e ronde 29 inzendingen, 2e ronde 4 inzendingen
Vergoedingen
€ 40.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor vier deelnemers
Winnend plan
‘Nagele in Balans’, Sacon (Margret Drok, Ron Vogelzang), Hogeschool Windesheim (Jaap Kuin), BOOM-Hoogers (Ad Hoogers(, Innax Gebouw & Omgeving (Pieter Klep), Innax Gebouw & Omgeving (Khing Go)
Andere plannen
‘Nagele, VIERT!’, Martijn de Gier (kbng architectuur stedebouw restauratie); m.m.v. stichting WarmBouwen (PHPP), Duratherm (warmtepomp, bronnen), Ouwehand bouw (bouwkundig), Bouwdynamica (bouwfysica), Comm.art (community making theater
‘Terug Naar de Toekomst’, FABRICations (Olv Klijn, Eric Frijters), BETA Office for Architecture and the City (Auguste van Oppen, Evert Klinkenberg)
‘Poldervonk: een blakend algenbaken’, David Huijben, Abel Coenen, Koen Steegers
Jury
Dirk Sijmons, landschapsarchitect, adviseur H+N+S, vm. Rijksadviseur Landschap (voorzitter)
Pi de Bruijn, architect, partner ArchitectenCie
Stefan Davids, bewoner Nagele, lokaal ondernemer
Kees Duijvestein, adviseur TVDH Architecten, em. hoogleraar Duurzame Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving TU Delft
Anneke Keur, bewoner Nagele
Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland
Secretaris
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen m.m.v. Stef Bogaerds, Tom Prins
Participatie
Besloten bijeenkomst met bewoners voorafgaand aan jurering
Vervolg
Geselecteerd als Proeftuin Aardgasvrije wijk, ministerie BZK.
De eerste woningen zijn aangesloten in 2021
Bouwbudget
Onbekend
Klachten
Geen

Laatste update 15 december 2022

Links, boven: winnaar: ‘Nagele in Balans’, onder: ‘Terug Naar de Toekomst’, rechts boven: ‘Nagele, VIERT!’, onder: ‘Poldervonk, een
blakend algenbaken’

Eerste woningen aangesloten in 2021