2017 Energielab Nagele, Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele

Opdrachtgever Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele
Partners Vereniging Dorpsbelang Nagele, Ondernemersvereniging Nagele, Museum Nagele, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Flevoland, Gemeente Noordoostpolder, Vereniging Hendrick de Keyser, Waterschap Zuiderzeeland, Woningcorporatie Mercatus
Opgave Experimentele, inspirerende, betekenisvolle, uitvoerbare oplossingen op het gebied van duurzame energie; voorstel betrekken bestuurders, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij de energietransitie en de organisatie van het proces
Doel Aangrijpen energietransitie ter verbetering leefbaarheid Nagele, bieden vitaal toekomstperspectief; (wederom) op de kaart zetten Nagele als modeldorp en experimenteerplek; stimuleren duurzame innovatie i.r.t. erfgoed, voorbeelden methodes voor andere wederopbouwgebieden, samenbrengen kennis en kunde op het gebied van ruimte, landschap, cultuurhistorie, architectuur en techniek t.b.v. uitvoerbare en betaalbare oplossingen energievraagstuk; bijdragen bewustwording urgentie en schaal energieopgave bij bestuurders als bewoners, bereiken draagvlak i.v.m. organiseren uitvoering energietransitie; aantrekken van investeerders, goed besteden windgelden.
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie)
Uitschrijfdatum 4 september 2017
Resultaat 30 maart 2018
Doorlooptijd 5,5 maanden
Deelnemers Ontwerpers, energiespecialisten, industrieel ontwerpers, installateurs, duurzame ondernemers, uitvinders, kunstenaars e.a. t/m puzzelaars die bijna op installateursniveau nadenken over de energietransitie, 1 geregistreerd ontwerper, teams, evt. met studenten
Inzendingen 1e ronde: 29 inzendingen, 2e ronde: 4 inzendingen
1e ronde Visie
2e ronde Ontwerp, businessplan + globaal plan van aanpak vervolg
Vergoedingen € 40.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 10.000 in de 2e ronde
Winnaar Winnaar:
Nagele in Balans, Margret Drok (Sacon), Jaap Kuin (Hogeschool Windesheim), Ad Hoogers (BOOM-Hoogers), Pieter Klep (Innax Gebouw & Omgeving), Khing Go (Innax Gebouw & Omgeving), Roel Vogelzang (Sacon)
Andere inzendingen:
Nagele, VIERT!, Martijn de Gier (kbng architectuur stedebouw restauratie); m.m.v. stichting WarmBouwen (PHPP), Duratherm (warmtepomp, bronnen), Ouwehand bouw (bouwkundig), Bouwdynamica (bouwfysica), Comm.art (community making theater
Terug Naar de Toekomst, Olv Klijn, Eric Frijters (FABRICations), Auguste van Oppen, Evert Klinkenberg (BETA Office for Architecture and the City)
Poldervonk: een blakend algenbaken, David Huijben, Abel Coenen, Koen Steegers
Jury Dirk Sijmons, landschapsarchitect, adviseur H+N+S, vm. Rijksadviseur Landschap (voorzitter),
Pi de Bruijn, architect, partner ArchitectenCie,
Stefan Davids, bewoner Nagele, lokaal ondernemer,
Kees Duijvestein, adviseur TVDH Architecten, em. hoogleraar Duurzame Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving TU Delft,
Anneke Keur, bewoner Nagele,
Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Stef Bogaerds, Tom Prins
Participatie Interne bijeenkomst met bewoners voorafgaand aan jurering
Vervolg Geselecteerd als Proeftuin Aardgasvrije wijk, ministerie BZK. Eerste woningen aangesloten 2021
Bouwbudget Onbekend
Klachten Geen
Documentatie Reglement + bijlagen
Overzicht inzendingen 1e ronde (samenvattingen van de deelnemers)
Juryrapport + inzendingen 2e ronde
Voortgang

Links, boven: Nagele in Balans, onder: Terug Naar de Toekomst, rechts boven: Nagele, VIERT!, onder: Poldervonk, een
blakend algenbaken

Eerste woningen aangesloten in 2021