2017 Energielandschap van de Toekomst # Landelijk, Breda, Coöperatie NederLandBovenWater

Opdrachtgever Coöperatie NederLandBovenWater
Partners Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf
Opgave Innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.
Doel Het generen van vernieuwende ideeën voor de combinatie van energietransitie, ruimtelijke kwaliteit en draagvlak bij bewoners en ondernemers; het agenderen van energietransitie als ruimtelijke en sociale opgave; het stimuleren van brede, intersectorale en interdisciplinaire samenwerking; het binnen bereik brengen van realisaties
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie)
Drie separate procedures + jury’s: landelijk, stedelijk, waterlijk gebied
Uitschrijfdatum 1 december 2017
Resultaat 31 januari 2019
Doorlooptijd 14 maanden
Deelnemers Teams bestaande uit minimaal drie partijen met in ieder geval een geregistreerd architect
Inzendingen 1e ronde: 10 inzendingen, 2e ronde: 3 inzendingen
1e ronde Visie en business case
2e ronde Structuurontwerp, uitvoeringsstrategie, projectraming, filmpje
Vergoedingen € 45.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 15.000 in de 2e ronde.Winnaar € 25.000 ex btw.
Winnaar Winnaar:
metamorphose, Nol Molenaar (NOLL >>), Mark Dijstelberge (MDsign), Hans Klunder (M3Energie)
Andere plannen:
BOTTOM UP, Lili Mostard, Pim Wever, Meindert Willems (Braining the Future), Martijn van Spaandonk (Bureau Verkuylen), Wilko Wolters (Wolters Vastgoed)
Energieschap Brabantse Balans, Stefan la Grand, Thijs de Boer, Guido van Loenen, Marit Schravemaker, Nick Lulofs, Jos Leijten, (Rho adviseurs voor leefruimte), Ben Olierook, Jeroen Vanson (Greenchoice), Jan Schouw (Bredase Energie Coöperatie)
Jury Sybilla Dekker, vm minister van VROM (voorzitter),
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester,
Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele,
Hans Mommaas, directeur Planbureau voor de Leefomgeving,
Laetitia Ouillet, directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven,
Christel Eversdijk, landschapsarchitect, gemeente Breda,
Dimph Rubbens, voorzitter Gemeenschapscoöperatie Energiek Moerdijk
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman.
Participatie Openbare presentaties
Vervolg Nader overleg
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement + bijlagen
Samenvattingen inzendingen #Landelijk 1e ronde
Juryrapport, inzendingen 2e ronde + films

Links boven: BOTTOM UP, onder: metamorphose, rechts: Energieschap Brabantse Balans