2018 Challenge circulaire werklocaties 2050, provincie Noord-Holland

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland
Partners Schiphol Area Development Company (SADC) en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)
Opgave Ontwikkelen van een visie, strategie en verbeelding van circulaire werklocaties 2050
Doel Ontwikkelen van kennis en opdoen van inspiratie voor de vraag hoe de werklocatie in 2050 en een succesvolle transitie naar een duurzame circulaire economie eruit zien; onderzoeken van de impact van de circulaire economie en andere ontwikkelingen op werk locaties; vertalen hiervan in inspirerende programma’s, concepten en beelden; formuleren van een strategie om in de toekomst aantrekkelijke en concurrerende werkomgevingen voor bedrijven, klanten en werknemers te ontwikkelen en te beheren; genereren van brede publiciteit over de resultaten, zodat publieke en private partijen hier bij de beleids- en planvorming hun voordeel mee kunnen doen
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van portfolio)
Uitschrijfdatum 13 november 2018
Resultaat 11 april 2019
Doorlooptijd 5 maanden
Deelnemers Professionals uit kennisvelden ontwerp, stedenbouwkunde, circulaire economie,

mobiliteit, digitalisering en het toekomstige werken (teams en individueel)

Inzendingen Voorselectie: 25 deelnemers; ontwerpatelier: 12 deelnemers (3 teams à 4 deelnemers)
1e ronde Atelier
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen € 42.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 3.500 in de tweede ronde
Winnaar N.v.t.
Deelnemers:
Team Atlaspark, Circulair Atlaspark 2050: Roy Plevier (HOOPE+PLEVIER Architects), Danny Edwards (Edwards Stadsontwerp), Antonia Sore (EXCEPT integrated sustainability), Rob ten Bok (KG ParkManagement BV)
Team Sloterdijken, Machinekamer Sloterdijk: Stijn Kuipers (KCAP), Tamara Streefland (Metabolic), Reinier van der Vusse (Rebel Group), Nick Juffermans (Goudappel Coffeng)
Team Beukenhorst, Cooperative corporate regional progress polder on steroids: Joost Hagens (Bureau BUITEN), Peter van Assche (bureau SLA), Thijs van Spaandonk (Bright Cooperatie U.A.) Ana Luisa Moura (Vereniging Deltametropool).
Jury Selectiecommissie:
Hans Vonk, provincie Noord-Holland (voorzitter),
Reinoud Fleurke, SADC, Inge Sebrechts, SKBN,
Maurits de Hoog, stedenbouwkundig hoofdontwerper Ruimte & Duurzaamheid, gemeente Amsterdam,
Wim van Lieshout, directeur Waste and Energy STrategies (WEST),
Carlo van de Weijer, hoofd Strategic Area Smart Mobility, TU Eindhoven
Secretaris Architectuur Lokaal: Vincent Kompier, Cilly Jansen, Tom Prins, Tanja van Slooten
Participatie Symposium Pakhuis De Zwijger, film en publicatie
Vervolg N.v.t.
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement + bijlagen
Onderzoeksresultaten + film + publicatie Inspiratie voor circulaire werklocaties van de toekomst, uitgave Provincie Noord-Holland, 2019