2018 – Paviljoen Pinetum Blijdenstein, Stichting Pinetum Blijdenstein

Opdrachtgever
Stichting Pinetum Blijdenstein
Partners
Geen
Doel
Het vinden van het beste ontwerp voor het beoogde paviljoen, dat kan worden uitgevoerd
Opgave
Ontwerpvoorstel voor een hoogwaardig en zo open mogelijk paviljoen voor het Pinetum, dat recht doet aan de bijzondere kwaliteiten van de monumentale tuin en collectie, en dat een waardevolle toevoeging aan de grote architectonische kwaliteiten van Hilversum vormt.
Procedure
Niet-openbare prijsvraag cf. Kompas Prijsvragen met voorafgaande openbare selectie
1e ronde: schetsontwerp, kostenindicatie bouw en eenvoudige maquette, 2e ronde: n.v.t.
Doorlooptijd
5,5 maanden, uitschrijfdatum 23 april 2018, resultaat 7 oktober 2018
Deelnemers
Hoofdontwerper geregistreerd in Architectenregister, teamverband (bijv. met industrieel ontwerpers) mogelijk
Inzendingen
Voorselectie 131 aanmeldingen, 8 bureaupresentaties, 4 inzendingen
Vergoedingen
€ 8.000 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor vier deelnemers
Winnend plan
‘Grond’, Enzo Valerio
Andere plannen
Runner up & publieksprijs: ‘Trellis’, HappelCornelisseVerhoeven
‘Being There’, HOH Architecten
‘Four doors and a roof’, Koolhaas x Suurenbroek x Thijssen
Jury
Robbert Willink, voorzitter stichting Pinetum Blijdenstein (voorzitter)
Ko Blok, vm directievoorzitter ERA Contour BV, vm voorzitter Neprom
Izaak Hilhorst, bestuurslid stichting Pinetum Blijdenstein
Sylvia Karres, landschapsarchitect Karres en Brands
Milad Pallesh, Workshop Architecten, winnaar Archiprix 2016
Koen van Velsen, architect te Hilversum
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen
Participatie
Tentoonstelling, publieksprijs, tentoonstelling ontwerpen van scholieren
Vervolg
Uitvoering beoogd start najaar 2021 o.b.v. te werven financiering op basis van winnend plan.
In 2022 is de fondsenwerving voor het paviljoen, op basis van het winnende plan, succesvol afgerond; de bouwvergunning is aangevraagd. Naar verwachting zal de bouw in het voorjaar 2023 van start gaan; oplevering is beoogd in het najaar.
Bouwbudget
Richtinggevend voor de kostenraming: globaal bedrag stichtingskosten (bouwkosten, honoraria, vergunningen e.d.) € 100.000 ex btw en ex sloopkosten.
Klachten
Geen

Laatste update 21 december 2022

Ground, uitvoering 2023

Ground

Trellis

Being there

Four doors and a roof