2019-2020 – Panorama Lokaal: Haarlem-Schalkwijk, gemeente Haarlem

Opdrachtgever
Gemeente Haarlem
Partners
Pré Wonen, Wijkraad Molenwijk
Doel
Komen tot een omgevingsplan met een programma dat concreet kan worden uitgewerkt.
Opgave
De kern van de opgave in Haarlem Schalkwijk is de herinrichting en programmering van de openbare ruimte om zo een eigen identiteit en nieuw perspectief voor het stadsdeel te bieden. Hoe kan gerichte differentiatie van de openbare ruimte helpen deze geschikt te maken voor ontmoetingsplekken en voorzieningen? Hoe kunnen daarmee kansen worden geboden aan bewoners en gebruikers? Aanknopingspunten liggen zowel in de wijk als in de blauwgroene zoom rondom Schalkwijk en het slim combineren van opgaven zoals de energietransitie, de voorgenomen verdichting en recreatie.
Procedure
Niet-openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen met voorafgaande openbare selectie
1e ronde: ontwerp, 2e ronde: n.v.t.
Doorlooptijd
9,5 maanden, uitschrijfdatum 9 december 2019, resultaat 24 september 2020
Deelnemers
Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper geregistreerd in het Nederlands Architectenregister dan wel een vergelijkbaar buitenlands register
Inzendingen
Voorselectie 20 aanmeldingen, 1e ronde 3 deelnemers, 2e ronde: n.v.t.
Vergoedingen
€ 30.000 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers
Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld als stimulans voor het vervolg
Winnend plan
WADDENBUURT COMMONS’, Jeffrey Bolhuis en Laurence Lord (AP+E), Daryl Mulvihill (DMAU) en Socrates Schouten (Waag).
Andere plannen
‘Schalkwijk verbindt!’, Berrie van Elderen en Remco Rolvink (VE-R), Pepijn van Voorst (Vast architecten), Tonny Bosch (Move Mobility) en Wilrik Kok (Field Factors)
‘Ons Molenwijk’, Maarten Kempenaar en Hyun Vin Kaspers (VMX Architects), Lorien Beijaert en Arna Mačkić (Studio L A) en Jan Koning
Jury
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
Floor Roduner, Wethouder van Haarlem
Willem Hein Schenk, Stadsarchitect van Haarlem
Anke Huntjes, Bestuurder Pré Wonen
Okrah Donkor, BC Triple Threat, bewoner van de wijk
Riet Ooms, Wijkraad Molenwijk, bewoner van de wijk
Secretaris
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
De Stadsarchitect van Haarlem, maatschappelijke organisaties, bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken bij de ateliersessies. Bij de ateliers, analyses en reflecties worden de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.
Vervolg
Bezien welke mogelijkheden er zijn voor een vervolgopdracht teneinde deze inzending nader te concretiseren zodat realisatie van (delen van) het idee in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders, kan worden opgepakt
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 20 december 2022

WADDENBUURT COMMONS

Schalkwijk verbindt!

Ons Molenwijk

Reglement, bijlagen, inzendingen
https://panoramalokaal.nl/
Resultaat, juryrapport
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/
Projectwebsite met alle informatie
https://panoramalokaal.nl/