2020 Panorama Lokaal / Westervoort-Mosterdhof, gemeente Westervoort


Opdrachtgever
Gemeente Westervoort
Partners Vereniging van Wijk Mosterdhof (in oprichting), Woningcorporatie Vivare, Waterschap Rijn en IJssel, Energiebespaarhuis.nl, Han van Ardenne Architects, Provincie Gelderland, Rivierklimaatpark IJsselpoort
Opgave De kern van de opgave is om voor alle kleine en grote uitdagingen in de Mosterdhof samenhangende oplossingen te vinden die de leefbaarheid verhogen. De uitdagingen liggen zowel in het ruimtelijke als het sociale domein. Gezocht wordt naar een plan dat concreet bijdraagt aan een positief beeld van de wijk en aan verduurzaming, waarbij naast de openbare ruimte van de wijk ook het uiterwaardengebied beleefbaar gemaakt en opgewaardeerd wordt. Hierbij wordt aangesloten op de ambities uit het Wijkontwikkelingsplan en de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort. Een toekomstgericht, integraal en vernieuwend ruimtelijk ontwerp voor de Mosterdhof op hoofdlijnen gaat gepaard met het toekomstbestendig maken van de woningen en bevat praktische handreikingen over het wat, hoe en wie van de gewenste veranderingen. Door bundeling van competenties kan breed draagvlak worden gegenereerd waardoor bewoners en coalitiepartners worden gemotiveerd om concrete bijdragen te leveren aan realisatie, zonder daarbij het tempo te verliezen.
Doel De ontwikkelingen die de betrokken partijen voor ogen hebben te versnellen, de beoogde oplossingen te optimaliseren, een creatief, integraal en realiseerbaar plan voor verbetering van de openbare ruimte te verkrijgen.
Procedure Openbare prijsvraag op basis van portfolio cf. Kompas bij Prijsvragen (2016)
Uitschrijfdatum 9 december 2019
Resultaat 7 februari 2020: voorselectie, 24 september 2020: afsluiting
Doorlooptijd 9,5 maanden
Deelnemers Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper, geregistreerd in NL Architectenregister.
Inzendingen Voorselectie: 20 aanmeldingen, Ontwerpfase: 3 teams
1e ronde (1) Dingeman Deijs en Dennis Koek (Dingeman Deijs Architects), Patrick Mc Cabe en Bas Poppe (REDscape Landscape Urbanism);
(2) Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda (Barzilay+Ferwerda), Harm Veenenbos en Rens Rutter (Veenenbos en Bosch), Sjoerd Klijn Velderman (Endule), Petra Hofman en Gino Hofman (Diep);
(3) Guido IJntema en Lars Schothuis (Buro SRO), Peter Groot (H2A), Edwin Verdurmen (Studio Earth) en Berry Kessels.
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen Elk van de 3 teams die deelnemen aan de ontwerpfase ontvangt vergoeding van € 10.000 excl. btw. Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld als stimulans voor het vervolg.
Winnaar Wijk aan de dijk: Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda (Barzilay+Ferwerda), Harm Veenenbos en Rens Rutter (Veenenbos en Bosch), Sjoerd Klijn Velderman (Endule), Petra Hofman en Gino Hofman (Diep)
Jury Daan Zandbelt, Rijksadviseur, (voorzitter),
Han van Ardenne, ontwerper Mosterdhof,
aapJan Berg, Bergplaats,
Ton Fransen, Vereniging van Wijk Mosterdhof,
Anke van Hal, TU Delft / Nyenrode Business Universiteit
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman. Project i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO
Participatie Bewoners, wijktafels; bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.
Vervolg Bezien welke mogelijkheden vervolgopdracht teneinde deze inzending nader te concretiseren zodat realisatie van (delen van) het idee in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders, kan worden opgepakt.
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglementen + bijlagen
Juryrapport

Wijk aan de dijk: Marcel Barzilay, Ruben Ferwerda (Barzilay+Ferwerda), Harm Veenenbos, Rens
Rutter (Veenenbos en Bosch), Sjoerd Klijn Velderman (Endule), Petra Hofman, Gino Hofman (Diep)