2021-2022 – Drijvend Havenkantoor met boothuis, gemeente Haarlem

Opdrachtgever
Gemeente Haarlem
Partners
Geen
Doel
Verkrijgen van aansprekende, haalbare, betaalbare en toekomstbestendige schetsontwerpen voor een nieuw te bouwen drijvend havenkantoor met boothuis, werkplaats en aanlegmogelijkheid voor schepen, waarbij sprake is van maximale ontwerpkwaliteit, bieden van zoveel mogelijk vrijheid aan de deelnemers om zoveel mogelijk innovatieve voorstellen te verkrijgen, bieden van kansen aan kleinere architectenbureaus en nieuwe generaties ontwerpers, selecteren van een schetsontwerp met de bedoeling dit plan in het vervolg op de prijsvraag uit te voeren voor 1 januari 2023, leveren van een bijdrage aan de Ontwikkelvisie, genereren van draagvlak door het betrekken van burgers en andere belanghebbenden.
Opgave
Realistisch, haalbaar en betaalbaar ontwerp voor toekomstbestendige en energieneutrale huisvesting van een nieuw te bouwen drijvend Havenkantoor met boothuis en werkplaats van hoge architectonische kwaliteit, in aansluiting op omringende stedelijk weefsel en gemeentelijke visie op duurzaamheid.
Procedure
Openbare prijsvraag in twee ronden cf. Kompas bij Prijsvragen
1e ronde: visie, 2e ronde: structuurontwerp STB2014, kostenraming NEN2699
Doorlooptijd
5,5 maanden, uitschrijfdatum 29 oktober 2021, resultaat 13 april 2022
Deelnemers
Architecten
Inzendingen
1e ronde: 112 inzendingen (99 geldig), 2e ronde: 3 inzendingen
Vergoedingen
€ 15.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers
Winnend plan
‘Werktuig voor de verbeelding’, VLOT architecten (Stefan de Vos, Jeroen Lemans), Transistor (Rutger Snoek), Bartels en Vledder (Jelle Vedder), DWA (Rico Logman), Procabo (Martin Trapman), Ecologisch Adviesbureau Antje Ehrenburgh (Antje Ehrenburgh
Andere plannen
Runner up: ‘Blauw Hart’, Attika Architekten (Susanne Aniba, Changiz Tehrani, Rop van Loenhout, Domera (Maarten Vroegindeweij), Bianca Gentili, grafisch ontwerper en interieur architect, Verhoeff consultancy (Sander Verhoeff), Hercules Floating concrete (Marco Gieskens) Ecosol Haarlem (Simone de Jong)
‘Leporello’, Groothuijse de Boer architecten (Benjamin Groothuijse, Tjerk de Boer, Maelle Turgeon, Wiebke Oppel, Lioba Pflaum, Wouter Meijer, Arnoud Seegers)
Jury
Willem Hein Schenk, Stadsarchitect gemeente Haarlem (voorzitter)
Erik Boontjes, Waternet
Marlies van Diest, Van Diest Ontwerp
Laetitia Ouillet, eRiskgroup
Dennis de Waart, DeDAKKAS Haarlem
Secretaris
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Tentoonstelling
Vervolg
De uitschrijver heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren. Aan de winnaar is opdracht verstrekt om het structuurontwerp tot een definitief ontwerp uit te werken. Na het vergunningentraject zal de bouw in het voorjaar 2023 starten; de oplevering is begin 2024 gepland.
Bouwbudget
€ 1.6 mln
Klachten
Geen

Laatste update 20 december 2022

Werktuig voor de verbeelding

Blauw Hart

Leporello