2021 – Sublieme schoonheid | Sublieme duurzaamheid. Oproep voor het verduurzamen van iconische stadskerken, Rijksbouwmeester en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Opdrachtgever
Rijksbouwmeester en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Partners
Oude Kerk Amsterdam, Der Aa-kerk Groningen, Kathedrale Basiliek Sint Bavo Haarlem, Sint Janskathedraal ’s-Hertogenbosch, Pieterskerk Leiden, Stevenskerk Nijmegen, Grote Kerk Naarden, Domkerk Utrecht, Grote Kerk Zwolle.
Het initiatief wordt ondersteund door het Grote Kerkenoverleg
Doel
Bijdragen aan het ontwikkelen van een toekomstperspectief op het gebied van duurzaamheid voor het Nederlandse religieus erfgoed; entameren van debat over verduurzaming in relatie tot erfgoed, genereren verrassende coalities tussen ontwerpers en technici om te komen tot innovatieve ideeën.
Opgave
Inspirerende, innovatieve en passende ontwerpvoorstellen die bijdragen aan substantiële verduurzaming van grote stadskerken. De voorstellen zijn van hoogwaardige architectonische kwaliteit, sluiten aan bij wensen van de kerkeigenaren, het gebruik, de monumentale waarden, het hoeven geen maatwerkoplossingen voor een specifiek kerkgebouw te bieden; de oplossingen zijn realistisch, herhaalbaar, opschaalbaar en kunnen worden vertaald naar aanpak/productontwikkeling andere kerkgebouwen. De voorstellen reageren op één van de drie aangereikte ontwerpthema’s (binnenruimte/energiekoppelingen/verbinding met de omgeving)
Procedure
Niet-openbare prijsvraag in twee ronden cf. Kompas bij Prijsvragen met voorafgaande openbare selectie
1e ronde: visie 2e ronde: ontwerp
Doorlooptijd
7 maanden, uitschrijfdatum 11 maart 2021, resultaat 20 oktober 2021
Deelnemers
Multidisciplinaire teams; tenminste professionals op het gebied van ruimtelijk ontwerp, erfgoed en duurzaamheid
Inzendingen
Voorselectie: 37 aanmeldingen, 1e ronde: 9 teams; 2e ronde: 3 teams
Vergoedingen
€ 18.000 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor negen deelnemers
€ 105.000 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers
Winnende plannen
Thema Binnenruimte: ‘Stof tot nadenken’, COUP, Buro Belén, De Groene Grachten i.s.m. Hylkema Erfgoed en Bartenbach
Thema Energiekoppelingen: ‘De musica mondana’ ,ABT en Obscura i.s.m. Lesia Topolnyk
Thema Verbinding met de omgeving: ‘Van besloten iconen tot verbindende volkspaleizen’, Braaksma en Roos Architecten B.V., Inside Outside, Antea Group B.V. i.s.m. Johanna van Doorn Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
Jury
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
Susan Lammers directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Willem Jan de Hek, predikant Protestantse Wijkgemeente Jacobikerk Utrecht
Christien Meindertsma, kunstenaar en ontwerper
Laetitia Ouillet, sr. specialist eRiskgroup
Patty Wagemans, directeur Stichting Oude Kerken Groningen
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Openbare bijeenkomst najaar 2021
Vervolg
Presentatie ontwerpen bij openbare bijeenkomst, met aanbevelingen van de jury w.b. versterken van kansen voor uitwerking in het vervolg en aandacht vragen voor toepasbaarheid elders
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 14 december 2022

Stof tot nadenken

De musica mondana

Van besloten iconen tot verbindende volkspaleizen