Ontwerpwedstrijden - Nieuws

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Concept aanbestedingsbesluit naar 2e Kamer verzonden

10 juli 2012, Rijksoverheid - Op 10 juli is het concept aanbestedingsbesluit aan de Tweede Kamer gezonden. De Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 zijn hier onderdeel van.
Lees meer

Model inkoop- en aanbestedingsbeleid VNG gepubliceerd

05 juli 2012, VNG - De VNG heeft een Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid gepubliceerd om zo professionalisering van inkoop en aanbesteding door gemeenten te stimuleren.
Lees meer

PIANOo brengt EMVI-handreiking uit

19 juni 2012, PIANOo - Advocaat Tsong Ho Chen presenteerde op 7 juni tijdens het PIANOo-congres de PIANOo-handreiking 'Hoe pas je EMVI toe?'. De handreiking legt op een toegankelijke manier uit hoe inkopers EMVI als professioneel instrument kunnen inzetten om de kwaliteit van inkoop te verhogen.
Lees meer

Professioneel aanbesteden: appeltje, eitje

15 maart 2012 - "Aanbesteden met KOMPAS light is 'appeltje, eitje' voor aanbestedende diensten", schrijft VNG voorzitter Annemarie Jorritsma in het vandaag verschenen magazine "Innovatief aanbesteden kan en moet beter" van Architectuur Lokaal. Het magazine bevat verslagen van de debatten bij de 3e EU Aanbestedingendag, interviews, statistieken, best practices in Nederlandse gemeenten, artikelen over het aanbesteden in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk en andere informatie.
Lees meer

KOMPAS light wordt opgenomen in TenderNed

01 maart 2012 - KOMPAS light, de branchebreed onderschreven digitale handleiding voor het aanbesteden van architectendiensten, wordt opgenomen in de e-gids van TenderNed.
Lees meer

9 amendementen en 8 moties nieuwe aanbestedingswet

09 februari 2012, PIANOo - De Tweede Kamer heeft bij de stemmingen over de moties en amendementen bij het wetsvoorstel Aanbestedingswet 9 amendementen en 8 moties aangenomen. 14 februari zal de Tweede Kamer stemmen over de Aanbestedingswet zelf.
Lees meer

Kamer stemt op hoofdlijnen in met Aanbestedingswet

02 februari 2012, PIANOo - Op 1 februari bleek dat de Kamer op hoofdlijnen kan instemmen met het wetsvoorstel, vooral omdat straks kleine ondernemers meer kansen krijgen bij overheidsaanbestedingen. Verhagen: "Het mkb krijgt geen voorkeursbehandeling, maar ik ga wel de belemmeringen wegnemen".
Lees meer

Herziene voorstellen Europese aanbestedingsrichtlijnen

20 december 2011 - De Europese Commissie heeft de herziene voorstellen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen gepresenteerd. Met deze richtlijnen wil de Europese commissie de aanbestedingsregels en -procedures eenvoudiger en flexibeler maken.
Lees meer

Nederlandse versie van open oproep op komst

16 december 2011, Cobouw - Architectuur Lokaal zet vaart achter het fenomeen ‘open oproep’ voor ontwerpopdrachten. Doel is om komende zomer al een systeem op de rails hebben om een simpel alternatief te bieden voor aanbestedingen, inclusief een preselectiesysteem.
Lees meer

Scholenbouwwaaier nu te bestellen

16 december 2011 - Praktisch instrument dat gebruikers en opdrachtgevers helpt om ambities ten aanzien van de huisvesting op een eenvoudige manier bespreekbaar te maken. De waaier is opgebouwd rond een vijftal thema’s waarmee gebruikerswensen gestructureerd in het Programma van Eisen (PvE) kunnen worden opgenomen.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.