Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Cheers & Ch*ps: Europese architectuurprijsvragen bij Hitte in de delta

30 oktober 2014 - Architectuurprijsvragen zijn een belangrijk instrument voor opdrachtgevers. Zeker in de huidige economisch onzekere tijden moet er iets te kiezen zijn. Maar het uitschrijven van prijsvragen in zowel Nederland als elders in Europa levert nog veel problemen op. Zo namen 1715 ontwerpers deel aan de prijsvraag voor het Guggenheim Helsinki, terwijl nog maar de vraag is of het museum er ooit komt. Het resultaat van de prijsvraag voor de Turkse Çamilica Moskee in Istanbul is goed voor hoog oplopende discussies over de rol van de politiek. Bij de landelijke manifestatie Hitte in de delta van Architectuur Lokaal komen tal van zowel problematische als geslaagde prijsvragen aan bod tijdens ImageBuilding: Competitions as a political and creative tool, een internationaal debat met betrokkenen en critici uit onder meer Bulgarije, Tsjechië, Estland, Schotland, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Ierland, Turkije en Nederland.
Lees meer

Evaluatie Aanbestedingswet 2012: Online enquête

21 oktober 2014, Ministerie van Economische Zaken - Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft opdracht gegeven om de Aanbestedingswet 2012 te evalueren. Uw mening is hierbij van grote waarde. Het ministerie nodigt u daarom uit om deel te nemen aan het onderzoek door een korte online enquête in te vullen. Met deze enquête wil het ministerie inzicht krijgen in de ervaringen van aanbestedende diensten met de Aanbestedingswet.
Lees meer

‘Klager voelt zich niet gehoord’

14 oktober 2014, Cobouw - Met de huidige capaciteit zou de Commissie van Aanbestedsingsexperts wel eens ten onder kunnen gaan aan het eigen succes, waarschuwt Joop Janssen van het klachtenloket. Opdrachtgevers en aannemers kunnen zelf ook bijdragen aan een beter klimaat, voegt hij er onmiddellijk aan toe.
Lees meer

Tenderklachten stapelen zich op

14 oktober 2014, Cobouw - Klachten over aanbestedingen dreigen op een hoge stapel te belanden. Daarvoor waarschuwt de commissie die minister Kamp in 2013 installeerde om aanbestedingen ordentelijk te laten verlopen.
Lees meer

Van vijf naar drie, sturen op kwaliteit

09 oktober 2014 - Vlak voor de Aanbestedingswet van kracht werd, 1 april 2013, zetten meerdere aanbestedende diensten nog snel hun opdracht in de markt om zo nog onder het oude aanbestedingsregime te vallen. Het ID College daarentegen, ging bij het opstellen van geschiktheidseisen al uit van kerncompetenties door gevraagde ervaring bewust te scheiden om zo het MKB een kans te geven. Ook de gunningsfase in twee rondes viel het Steunpunt positief op.
Lees meer

Francine Houben en Jeroen van Schooten bij 5e EU Aanbestedingendag

06 oktober 2014 - Het fenomeen aanbesteden staat garant voor verhitte discussies in de architectuursector. Nog altijd worden deelnemers in dit soort procedures regelmatig geconfronteerd met buitensporige eisen, disproportionele inspanningen en oplopende deelnamekosten. De 5e EU Aanbestedingendag gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en internationalisering. Architectuur Lokaal presenteert twee nieuwe digitale instrumenten KOMPAS light Ontwikkelcompetities en KOMPAS naar Duurzaamheid.
Lees meer

Hitte in de delta: publiek opdrachtgeverschap in een veranderend klimaat

25 september 2014 - Hitte in de delta: Dit jaar vindt de nationale manifestatie over publiek opdrachtgeverschap voor nieuwe gemeentebestuurders plaats op vrijdag 28 november 2014. Zowel letterlijk als figuurlijk hangen er grote veranderingen in de lucht. Hoe gaan wethouders om met opgaven die het rijk decentraliseert naar de gemeenten, met initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen van onderop, met ruimtelijke kwaliteit en met klimaatactief bouwen? Om welke opgaven gaat het eigenlijk? En wie gaat wat betalen?
Lees meer

Rijkswaterstaat stelt beleid selectie aanbestedingen (tijdelijk) bij

04 september 2014, Rijkswaterstaat - De laatste tijd ontvangt Rijkswaterstaat steeds meer signalen dat het draagvlak bij de markt voor selectie bij aanbestedingen door middel van ranken en loten minder wordt. Hierover is Rijkswaterstaat in gesprek gegaan met marktpartijen. Dit heeft tot het besluit geleid dat er voorlopig geen gebruik meer gemaakt wordt van ranken en loten in de selectiefase bij een concurrentiegerichte dialoog en bij de aanbesteding met selectie van prestatiecontracten voor onderhoud.
Lees meer

Reisgids DBFM(O) voor decentrale overheden

16 juni 2014, PPSsupport - PPSsupport, Rebel, OPPS, Van Doorne, Tenman, Allen &Overy LLP en KPMG Corporate Finance hebben gezamenlijk een reisgids DBFM(O) opgesteld. De gids toont hoe potentiële obstakels op het financiële, juridische, technische en procesmatige vlak zijn te vermijden. En bevat tips uit de praktijk die kunnen leiden tot succesvolle projecten.
Lees meer

Bijscholing Architectentitel: investeer in ondernemerschap

24 april 2014 - Vergroot uw kennis als creatief ondernemer via de bijeenkomsten van Architectuur Lokaal over de nieuwste ontwikkelingen bij architectenselecties. Daarmee behaalt u bovendien verplichte uren voor de Architectentitel 2014.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.