Ontwerpwedstrijden - 8e Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

8e Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Dit is de achtste jaarrapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna ook: CvAE). Deze jaarrapportage heeft betrekking op de periode 1 maart 2020 tot 1 maart 2021.

De CvAE ontleent haar bestaansrecht aan artikel 4.27 van de Aanbestedingswet 2012 en het Instellingsbesluit van de Minister van Economische Zaken van 7 maart 2013, Staatscourant 2013, nr. 6182. Op het moment van verschijnen van deze jaarrapportage bestaat de CvAE uit een voorzitter (mr. A.C.M. Fischer-Braams1), een vicevoorzitter (mr. G.R. Werkman-Bouwkamp2) en een derde lid (mr. drs. T.H. Chen3). Zij zijn ieder voor 10 uur per week aan de CvAE verbonden. Per 1 januari 2021 heeft prof. mr. C.E.C. Jansen zijn functie neergelegd. Prof. Jansen was vanaf 1 juli 2017 voorzitter van de Commissie en heeft zich bijna 8 jaar voor de Commissie ingezet. Zijn bijdrage aan de adviezen is van onschatbare waarde. Mevrouw Fischer-Braams is per 1 januari 2021 benoemd tot voorzitter. De ontstane vacature voor de functie van vicevoorzitter kon vanaf 19 april 2021 worden ingevuld met mevrouw Werkman- Bouwkamp. De Commissie is verheugd weer snel op volle sterkte te kunnen opereren. Bekijk de rapportage

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.