Ontwerpwedstrijden - 'Aanbesteden verstrikt geraakt in de procedures'

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

'Aanbesteden verstrikt geraakt in de procedures'

Aanbestedingen zijn te veel een juridische kwestie geworden, zegt Wouter Stolwijk. Het goed inkopen is op de achtergrond geraakt. Waarom kijken we eigenlijk niet meer hoe het bedrijfsleven de inkoop regelt?

Het zit Wouter Stolwijk hoog: de 60 miljard euro aan inkoopbudget van de Nederlandse overheid wordt niet optimaal besteed omdat er bij aanbestedingsprocedures eenzijdige aandacht is voor de rechtmatigheid. De directeur van PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken, vindt de juridisering doorgeslagen, waardoor ‘Value for Taxpayers Money’ op de achtergrond raakt. Zijn sessie op het iBestuur Congres 2016 heet dan ook ‘Aanbesteden: een kruistocht tegen juridisering’.

Lees meer

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.