Ontwerpwedstrijden - Architecten vogelvrij bij nationale prijsvraag
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Architecten vogelvrij bij nationale prijsvraag

De BNA heeft een klacht ingediend over een disproportionele nationale prijsvraag van een gemeente. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft geoordeeld dat zij zo’n klacht niet in behandeling kan nemen. De Aanbestedingswet is niet van toepassing op nationale prijsvragen. Blijkbaar zijn architecten vogelvrij bij dit soort selecties. Een zorgelijke ontwikkeling die de rechtsbescherming van ontwerpers uitholt. De BNA roept de politiek op om de rechtsbescherming bij prijsvragen te verbeteren.

Wat was er aan de hand?
Begin 2020 wordt de BNA door leden geattendeerd op een gemeentelijke prijsvraag die niet in de haak zou zijn. Het blijkt te gaan om een nationale openbare prijsvraag voor het ontwerp van een iconische uitkijktoren. Geïnteresseerde bureaus kunnen een ‘ontwerpschets’ met toelichting indienen. Een jury selecteert vijf bureaus die een vergoeding van € 1000 krijgen om hun ontwerpschets verder uit te werken. Die ontwerpschets blijkt neer te komen op een technisch uitgewerkt ontwerp. De BNA maakt via de nota van inlichtingen kenbaar dat zij de gevraagde inspanning te fors vindt voor een openbare procedure en de geboden vergoeding niet in een redelijke verhouding staat tot de inspanning. Vervolgens breekt de Corona-pandemie uit. De gemeente zet de prijsvraag tijdelijk on hold, maar roept geïnteresseerde bureaus op gewoon in te blijven zenden. Daags voor de uiterste inzenddatum maakt de gemeente bekend dat de inzendtermijn met 1 jaar (!) verlengd wordt. Op een moment dat de eerste geldige inzendingen reeds binnen waren. Dit alles is voor de BNA grond om een klacht in te dienen. De Commissie van Aanbestedingsexperts oordeelt nu dat zij deze klacht niet in behandeling kan nemen. De Aanbestedingswet is niet van toepassing op nationale prijsvragen. Lees verder bij de bron

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.