Ontwerpwedstrijden - Arrest Hoge Raad zet de praktijk van grondverkoop door gemeenten op z’n kop
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Arrest Hoge Raad zet de praktijk van grondverkoop door gemeenten op z’n kop

Een juridisch geschil tussen twee supermarkten in het Gelderse Didam heeft voor een kleine revolutie gezorgd in de praktijk van grondverkoop door gemeenten. Door een arrest van de Hoge Raad mogen gemeenten voortaan niet langer ‘een-op-een’ grond en vastgoed aan projectontwikkelaars verkopen. Voortaan moet de gemeente in kaart brengen of er niet nog meer geïnteresseerde kopers zijn, en hen in staat stellen mee te bieden. Ook kunnen mogelijk met terugwerkende kracht schadevergoedingen worden geëist door benadeelde projectontwikkelaars.

De Hoge Raad toetste een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch, die ging over een geschil tussen een supermarkteigenaar en de gemeente Montferland, waaronder Didam valt. De gemeente wilde een aanbouw van het oude gemeentehuis verkopen aan een projectontwikkelaar die er een Coop-supermarkt wilde vestigen. De plaatselijke Aldi kon daardoor naar het centrum verhuizen, in het vrijkomende Coop-pand. Toen de franchisehouder van de naburige Albert Heijn hier lucht van kreeg, spande die een kort geding aan. Er was immers nooit bekendgemaakt dat de aanbouw in het centrum verkocht zou worden, en hij wilde daar ook wel heen verhuizen. Lees verder bij de bron.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.