Ontwerpwedstrijden - Evaluatie Aanbestedingswet 2012: Online enquête

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Evaluatie Aanbestedingswet 2012: Online enquête

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft opdracht gegeven om de Aanbestedingswet 2012 te evalueren. Uw mening is hierbij van grote waarde. Het ministerie nodigt u daarom uit om deel te nemen aan het onderzoek door een korte online enquête in te vullen. Met deze enquête wil het ministerie inzicht krijgen in de ervaringen van aanbestedende diensten met de Aanbestedingswet.

Sinds 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van kracht, de nieuwe Aanbestedingswet. De nieuwe Aanbestedingswet stelt een aantal nieuwe regels aan aanbestedende diensten als het gaat om het toepassen van eisen, criteria en termijnen in aanbestedingsprocedures. Deze online enquête is bedoeld om zicht te krijgen op de ervaringen van aanbestedende diensten met de nieuwe Aanbestedingswet.

De enquête is onderdeel van een onderzoek dat de onafhankelijke adviesbureaus KWINK groep en Ecorys uitvoeren in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Het invullen van de enquête duurt circa 15 minuten. De door u gegeven antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd verwerkt. De deadline voor het invullen van de enquête is maandag 27 oktober.

Heeft u vragen over de online enquête? Neem dan contact op met Janine Mulder van KWINK groep via aanbestedingswet@kwinkgroep.nl.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.