Ontwerpwedstrijden - Marktconsultatie wint jaarlijks aan populariteit
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Marktconsultatie wint jaarlijks aan populariteit

Op 1 juli 2016 wijzigde de Aanbestedingswet 2012. Wat hebben de belangrijkste wijzigingen opgeleverd? TenderNed blikt terug op de afgelopen 5 jaar. In deze eerste editie neemt TenderNed de marktconsultatie onder de loep aan de hand van TenderNed-data.

Meer flexibiliteit in de aanbestedingsprocedure
Aanbestedende diensten hebben in de herziende Aanbestedingswet 2012 meer flexibiliteit bij het toepassen van de aanbestedingsprocedures. Zij kunnen daardoor vraag en aanbod beter op elkaar aan laten sluiten en opdrachten efficiënter in de markt zetten. Lees verder bij de bron.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.