Ontwerpwedstrijden - Nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden 2022-2023
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden 2022-2023

De Europese Unie heeft de drempelbedragen voor 2022 en 2023 bekend gemaakt. Er is sprake van een lichte verhoging van de bedragen. Dit geldt niet voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten. Deze zijn ongewijzigd. De bedragen gelden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

De drempelbedragen voor werken en leveringen/diensten verschillen per richtlijn. Daarnaast bestaat onderscheid bij opdrachten van de centrale overheid, decentrale overheden en speciale sectorbedrijven. Deze bedragen zijn in euro’s en exclusief btw.

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

De verordening 2021/1957 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU bepaalt het volgende: 

 • Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken van 5.350.000,- naar 5.382.000,-
 • Dienstenconcessies van 5.350.000,- naar 5.382.000,-

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

De verordening 2021/1952 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU bepaalt het volgende: 

 • Werken van 5.350.000,- naar 5.382.000,-
 • Leveringen en diensten voor centrale overheid van 139.000,- naar 140.000,-
 • Leveringen en diensten voor decentrale overheid van 214.000 naar 215.000,-
 • Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten 750.000,- (ongewijzigd)
 • Prijsvragen voor centrale overheid van 139.000,- naar 140.000,-
 • Prijsvragen voor decentrale overheid van 214.000 naar 215.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken van 5.350.000,- naar 5.382.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken van 214.000 naar 215.000,-

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

De verordening 2021/1953 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU bepaalt het volgende: 

 • Werken van 5.350.000,- naar 5.382.000,-
 • Leveringen en diensten van 428.000,- naar 431.000,-
 • Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten 1.000.000,- (ongewijzigd)

Defensie: Richtlijn 2009/81/EG

De verordening 2021/1950 tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG bepaalt het volgende: 

 • Werken van 5.350.000,- naar 5.382.000,- euro
 • Leveringen en diensten van 428.000,- naar 431.000,- euro
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.