Ontwerpwedstrijden - Strengere controle op gebruik CPV-codes
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Strengere controle op gebruik CPV-codes

Met een Common Procurement Vocabulary (CPV) code geeft een aanbestedende dienst aan waar de opdracht over gaat. TED (Tenders Electronic Daily) zal vanaf 15 januari 2020 streng controleren op het gebruik van de juiste hoofd CPV-codes (passend bij het type opdracht). Dit kan consequenties hebben voor zowel nieuwe als reeds lopende aanbestedingen.

Strengere controle
Aanbestedende diensten zijn verantwoordelijk voor een correcte publicatie van hun aankondigingen. TED controleert vanaf 15 januari 2020 of de gebruikte hoofd CPV-codes in de aankondiging overeenkomen met het type opdracht (levering, dienst of werk). Klopt deze combinatie niet, dan wijst TED de publicatie af. Alle aanbestedingsplatforms die een koppeling hebben met TED zijn hierover geïnformeerd. Zo kunnen zij hiervoor een wijziging opnemen in hun applicaties en hun gebruikers informeren.
Lees verder bij de bron.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.