Ontwerpwedstrijden - Tien concrete vervolgstappen om prijsvraagcultuur in Europa binnen één jaar te verbeteren

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Tien concrete vervolgstappen om prijsvraagcultuur in Europa binnen één jaar te verbeteren

Afgelopen weekend was de eerste conferentie over Competition Culture in Europe. Hier werden de resultaten van onderzoek in 17 landen gepresenteerd, vergeleken en aangevuld met kennis uit nieuwe landen. De bijeenkomst was de start van een vier jaar durend project om de toegankelijkheid tot en transparantie van prijsvragen onder de aanbestedingsgrens in Europa te verbeteren. Aan het einde van de conferentie werden concrete afspraken gemaakt die binnen een jaar uitvoerbaar zijn en die worden gedragen door de vertegenwoordigers van ruim 25 aanwezige landen.

Het komende jaar zullen we werken aan:

  • Een woordenboek om beter begrip te krijgen van wat elk woord betekent in elk land. Door interpretaties van de wettelijke terminologie en ‘international English’ is een ogenschijnlijk neutraal woord als ‘competition’ bepaald niet waardenvrij. Vaak kan met ‘competition’ zowel een prijsvraag als aanbesteding worden bedoeld. En dat is dan nog maar één van de opgestelde lijst van ruim 70 woorden die per land cultureel gekleurd zijn;
  • Het verzamelen van ervaringen van (Nederlandse) architecten die in het buitenland een prijsvraag hebben gewonnen, om beter inzicht te krijgen in voordelen en obstakels na het winnen van een opdracht;
  • Het verzamelen van data die bijdragen aan misverstanden en vooroordelen in prijsvraagcultuur, zoals de hardnekkige onwaarheid dat alle problemen uit Brussel komen bijvoorbeeld;
  • Het verzamelen van data die inzicht geven in hoe in elk land Europese, landelijke en lokale wetgeving (onnodig) gestapeld worden;
  • Het wegwerken van de grijze vlekken (nog niet onderzochte landen) in Europa ter verbreding van draagvlak en inzicht;
  • Het verzamelen van alle richtlijnen en handreikingen voor het organiseren van een goede prijsvraag, zoals die zijn opgesteld door de meeste landelijke architectenorganisaties, en die in algemene zin neerkomen op een zinnig lijstje van universele ‘do’s and don’ts;
  • Het verder uitbreiden van het reeds opgezette lijst van landelijke platforms die prijsvragen uitschrijven die toegankelijk zijn voor kleine bureaus en jonge architecten, zodat prijsvragen als deze http://cshq-citycampus.cz/ ook Nederland (en andere landen) bereiken;
  • Het stimuleren van een academische module voor studenten ‘het ontwerp van een prijsvraagreglement’. Onder de aanwezigen vervullen 15 personen posities bij een universiteit;
  • Het stimuleren van een kritische houding vanuit de architecten zelf: eerst het reglement lezen voor je in een jury plaatsneemt, is bij lange na niet altijd vanzelfsprekend. Bewust deelnemen aan een slechte prijsvraag gebeurt nog veel te vaak;
  • Het uitschrijven van een ‘bottom-up prijsvraag’, als experiment om een breder publiek te betrekken bij de ruimtelijke kwesties die ons allemaal aangaan. Hierover volgt spoedig meer informatie.

De resultaten van deze actielijst zullen volgend najaar worden gepresenteerd tijdens een tweede conferentie over prijsvraagcultuur in Europa. Op 24 mei 2018 presenteren Architectuur Lokaal, A10 new European architecture Cooperative, Project Compass CIC en de Italiaanse organisatie voor architectuurkritiek (AIAC) een tussenstand in Palazzo Widmann tijdens de Biennale van Venetië.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.